Publicatie 'Naar een nieuwe mantelzorg'

Publicatie 'Naar een nieuwe mantelzorg'

Publicatie 'Naar een nieuwe mantelzorg'

mantelzorg

Mantelzorg bieden brengt ook een administratief kluwen en een uitdagende combinatie met werk of studie met zich mee. En vaak gaat het ook gepaard met een gebrek aan erkenning. Dat kan beter. Tien Belgische en negen Nederlandse sociaal innovatoren en  ondernemers gingen samen met heel wat organisaties de uitdaging aan. Samen identificeerden ze de knelpunten in het huidige mantelzorgsysteem, en gingen ze een jaar aan de slag om oplossingen te formuleren. Vandaag zijn hun gezamenlijke aanbevelingen klaar.

Een systeemverandering

Wat hebben mantelzorgers nodig? Een systeemverandering. De sociaal innovatoren en sociaal ondernemers uit het traject ontwikkelen alternatieven voor het bestaande systeem. Mantelzorg moet een evidentie worden. Iedereen moet de waarde van mantelzorg erkennen, en we hebben alle actoren van het systeem nodig.

Hoe kan mantelzorg in de toekomst volgens hen eruitzien?

  1. Laat ons de waarde zien die ze creëren, voor de zorgvrager, voor zichzelf, en voor de maatschappij.
  2. Laat ons hen nog meer betrekken in de zorg, als een volwaardige partij naast de professionele gezondheidszorg.
  3. Laat ons mantelzorg zien als een collectieve verantwoordelijkheid, in plaats van te rekenen op de individuele inzet van mantelzorgers.
  4. Laat ons mantelzorg integraal aanpakken, en telkens vertrekken van de vragen van de mantelzorger zelf.
  5. Laat ons de mantelzorgers zien en erkennen, zowel in onze persoonlijke relaties als via een officieel statuut.

Meer informatie

Lees meer op de website van de Sociale Innovatiefabriek, die het traject ondersteunde.

Ontdek al hun aanbevelingen in deze publicatie.