Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

gezondheidscijfers

Om de vier jaar peilt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, in samenwerking met de Lokale Gezondheidsoverleggen (Logo’s) en het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), naar het preventieve gezondheidsbeleid bij lokale besturen. De resultaten worden gebundeld in een brochure. Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden om als lokaal bestuur aan de slag te gaan rond het preventief gezondheidsbeleid.

Positieve resultaten rond mentaal welbevinden en beweging voor ouderen

De bevraagde gezondheidsthema’s zijn voeding, beweging, lang stilzitten, roken, alcohol, illegale drugs en mentaal welbevinden. Opvallende bevinding is dat, in vergelijking met 2016, Vlaamse steden en gemeenten veel meer maatregelen nemen om het mentaal welbevinden van hun inwoners te verbeteren. Wellicht speelt de coronacrisisdaar een belangrijke rol.

beleid

In de praktijk betekent dat dat gemeenten vandaag voornamelijk inzetten op het tegengaan van eenzaamheid bij oudere en kwetsbare inwoners en op het aanbieden van rustige, groene publieke ruimte. Een minderheid van de gemeenten geeft aan ‘andere initiatieven’ te nemen, zoals een beweeg -en beleeftuin of het inzetten van wijkwerkers. De uitdaging is nu om dit soort acties te verankeren, waardoor ze ook op lange termijn blijven bestaan.

Bijna 3 op de 4 Vlaamse steden en gemeenten (73%) geeft bovendien aan met Bewegen Op Verwijzing te werken. Een duidelijke en positieve vooruitgang, zeker voor mensen met chronische aandoeningen die baat hebben bij beweegadvies.

Oog voor burgerparticipatie

Ook inspraak van inwoners in het beleid rond preventieve gezondheid werd bevraagd. De resultaten wijzen uit dat lokale besturen dat voornamelijk doen via internetfora, een ideeënbus of e-mailverkeer (59%), via deelname aan een gemeentelijke adviesraad (47%) en via een loket (40%).

Meer informatie

Ontdek alle resultaten en de brochure hier.