Daling in levensverwachting van de Belgische bevolking

Daling in levensverwachting van de Belgische bevolking

Daling in levensverwachting van de Belgische bevolking

levensverwachting

Uit een recente analyse van het Belgische statistiekbureau Statbel, blijkt dat de levensverwachting van de Belgische bevolking in 2020 is gedaald. De levensverwachting bedroeg vorig jaar bij de geboorte 80,8 jaar voor de totale bevolking. Dat is een jaar minder dan de levensverwachting in 2019.

Hogere levensverwachting bij vrouwen

De levensverwachting bij vrouwen en mannen is respectievelijk 83,1 en 78,5 jaar. Bij vrouwen ligt de levensverwachting dus iets hoger, en het verschil in levensverwachting bedraagt 4,5 jaar tussen de twee geslachten.

In het Vlaams Gewest ligt de levensverwachting het hoogst. De levensverwachting bij de geboorte bedraagt er 82 jaar. In het Brussels en Waals Gewest gaat het om respectievelijk 79,6 jaar en 78,9 jaar. De daling van de levensverwachting was in Vlaanderen het minst sterk, in vergelijking met de daling in Brussel en Wallonië.

Vertekend beeld

De levensverwachting voor 2020 moet met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien de COVID-19-pandemie een groot effect had op de mortaliteit. Bij een tijdelijke gezondheidscrisis kent de sterftetafel (het overzicht waarin statistische gegevens vermeld staan met betrekking tot sterftecijfers) namelijk grote beperkingen. Als de pandemie uitdooft, is de kans dat de sterftevoorwaarden in de nabije toekomst sterk zullen verschillen van die in 2020 dan ook groot. 

Meer weten

Meer informatie en cijfers vind je op de website van Statbel.