7 op 10 Franstalige ouderen ervaren leeftijdsdiscriminatie

7 op 10 Franstalige ouderen ervaren leeftijdsdiscriminatie

7 op 10 Franstalige ouderen ervaren leeftijdsdiscriminatie

leeftijdsdiscriminatie

Veel ouderen worden het slachtoffer van stereotyperingen, vooroordelen en discriminatie. Dit blijkt nog maar eens uit de cijfers van een enquête die door Amnesty International werd uitgevoerd in Franstalig België.

Beeldvorming

Volgens het onderzoek ervaren 55-plussers het ouder worden doorgaans als positief. Pas binnen een sociale context duikt er een meer genuanceerd beeld op, dat bovendien niet fraai is:

  • 7 op 10 ouderen gaven aan het slachtoffer te zijn geweest van vooroordelen op basis van hun leeftijd. Zo voelen ouderen aan dat ervan uitgegaan wordt dat ze digitale vaardigheden missen (48%), geen begrip hebben voor jongere generaties (28%), kwetsbaar zijn en beperkingen hebben op het vlak van mobiliteit (24%), niet goed begrijpen wat er gezegd wordt (22%) of visuele problemen hebben (21%).
  • Hoe hoger de leeftijd, hoe sterker ouderen het gevoel hebben te vervreemden in en van de samenleving
  • 17% heeft het gevoel dat ze niet serieus worden genomen
  • 1 op 4 ouderen verklaarde al het slachtoffer te zijn geweest van minstens één vorm van ouderenmisbehandeling
  • 55-plussers hebben het ook moeilijker om een job te vinden. En bijna 1 op 4 van hen die aan het werk is, vindt dat hij of zij anders behandeld wordt, zoals minder ernstig genomen en minder verantwoordelijkheden krijgen

Ernstige gevolgen

“Leeftijdsdiscriminatie is alomtegenwoordig en toch blijft het vaak onder de radar. Het heeft nochtans ernstige gevolgen, zoals uitsluiting, discriminatie, verwaarlozing en geweld tegen ouderen.”

Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige Amnesty-tak in België

Genderverschil

De onderzoeksresultaten tonen ook aan dat vrouwen meer dan mannen getroffen worden door de manier waarop de samenleving hen bekijkt. Oudere vrouwen lopen bovendien meer risico om het slachtoffer te worden van misbehandeling, vernederend en denigrerend gedrag.

Kwetsbare ouderen

Het onderzoek trekt nog extra conclusies voor ouderen die in kwetsbare situaties leven, zoals ouderen die in armoede leven of een beperking hebben. Zij ervaren vaker dat ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen of nodig hebben. Ze dreigen ook vlugger verwaarloosd te worden.

Meer informatie

Lees hier het onderzoek van Amnesty (in het Frans).