Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

preventie

Welke acties doen woonzorgcentra en assistentiewoningen voor de preventieve gezondheid van hun bewoners? Dat onderzocht het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Het gaat over initiatieven rond voeding, beweging, lang stilzitten, roken en alcohol. En ook over het mentaal welbevinden. Alle resultaten werden gebundeld in een handige brochure.

Preventieve gezondheid?

Om gezondheidswinst te realiseren en zo mensen langer en kwalitatiever te laten leven en te verhogen, worden voorzieningen gestimuleerd om een preventief gezondheidsbeleid te voeren. Het Instituut Gezond Leven deed in 2020 een bevraging om te weten hoe de voorzieningen hier werk van maken.

Woonzorgcentra scoren hoger dan assistentiewoningen

Woonzorgcentra zetten in hun werking meer dan assistentiewoningen, in op gezonde voeding, beweging en lang stilzitten. Ze hebben ook vaker een rook- en alcoholbeleid en een beleid rond mentaal welbevinden.

80% informeert bewoners over mentaal welzijn

We zoomen in op het domein van het mentaal welbevinden. Bewoners die psychologische ondersteuning nodig hebben, worden het vaakst doorverwezen naar een extern psycholoog of expertisecentrum (60%). Heel soms is er een eigen psycholoog (20%) of arts (26%) aanwezig in de voorziening. 80% van de voorzieningen geeft wel informatie over mentaal welbevinden.

In 15% van de voorzieningen is er een buddysyteem waarbij bewoners elkaar ondersteunen. Het Instituut Gezond Leven stelt dat daar nog groeipotentieel is. Ook kan er nog meer aandacht gegeven worden aan rouw- en verlieservaringen van bewoners. 34% van de voorzieningen heeft hierrond een werking.

Alle resultaten in een brochure

Je vindt de resultaten van de bevraging per domein terug in een handige e-brochure. Met die brochure kan ook jouw voorziening aan de slag te rond preventief gezondheidsbeleid.

Ontdek de brochure hier.