Resultaten achtste COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten achtste COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten achtste COVID-19-Gezondheidsenquête

gezondheidsenquête

Tussen 5 en 18 oktober 2021 namen iets meer dan 17.000 personen deel aan de 8e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Vaccinatiestatus

Vandaag is bijna 4 op 5 volwassenen volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Bij de 65-plussers ligt de vaccinatiegraad hoger dan bij jongere leeftijdsgroepen. De meeste niet-gevaccineerden zijn tussen de 25 en 34 jaar.

Verminderde negatieve impact op sociaal en familiaal leven

28% van de 65-plussers geeft aan dat de coronacrisis een negatieve impact heeft op zijn familiaal leven. 54% ondervindt een negatieve impact op zijn sociaal leven. Die percentages liggen lager dan bij de bevraging in juni, waar 40% van de 65-plussers sprak over een negatieve impact op het familiaal leven en 73% over een negatieve impact op het sociaal leven.

 Een positieve evolutie zien we bij de ontevredenheid over de sociale contacten. In de laatste enquête geeft 15% van de 65-plussers aan ontevreden te zijn over de sociale contacten, bij de bevraging in juni 2021 was dat nog iets meer dan 20%. Het ervaren van zwakke sociale steun is onveranderd gebleven. Zowel nu als in juni 2021 geeft 23% van de 65-plussers aan een beperkte sociale ondersteuning te hebben.

Lichamelijke gezondheid

De negatieve impact van de coronacrisis blijft doorwegen op de lichamelijke gezondheid van de deelnemers. 65-plussers geven een negatieve impact aan op gezondheid en zorg (23%), lichaamsbeweging (24%), voedingsgewoonten (12%) en lichaamsgewicht (26%). Toch blijkt de impact bij ouderen minder sterk dan bij jongere leeftijdsgroepen. De twee leeftijdsgroepen die eruit springen voor wat een negatieve impact van de coronacrisis op levensdomeinen betreft, zijn de jongvolwassenen van 18 tot 29 jaar en de mensen tussen de 30 en 49 jaar.

Positieve evolutie

Al bij al merken we dat de enquête een aantal opvallende resultaten toont. Zo nemen de negatieve effecten van de coronacrisis op verschillende levensdomeinen af én gaat ook de sociale en geestelijke gezondheid van de deelnemers erop vooruit. Belangrijk om mee te nemen is wel dat de enquête werd uitgevoerd net voor de vierde golf in alle hevigheid losbarstte.  

Meer lezen

Op de website van Sciensano kan je het volledige onderzoeksrapport inkijken.