93.000 meer alleenwonende ouderen tegen 2030

93.000 meer alleenwonende ouderen tegen 2030

93.000 meer alleenwonende ouderen tegen 2030

alleenwonende ouderen

Uit de bevolkingsvooruitzichten van Statistiek Vlaanderen blijkt dat het aantal alleenwonenden tegen 2030 het sterkst toeneemt bij 67-plussers. Binnen die groep neemt het aantal alleenwonenden tussen 2020 en 2030 toe met 27%. De stijging is vooral te zien bij oudere mannen.

Alleenwonenden naar leeftijd

Alleenstaanden naar leeftijd

In 2030 zal in totaal 30% van de 67-plussers alleenstaand zijn, tegenover 29% in 2020. De stijging van het aantal alleenwonende ouderen loopt dus grotendeels samen met de algemene toename van het totale aantal ouderen. In absolute cijfers gaat het om een zeer indrukwekkende stijging: 93.000 of 27% meer alleenwonende 67-plussers dan in 2020.

Ook het aantal alleenwonende 40- tot 66-jarigen zal tussen 2020 en 2030 naar verwachting blijven stijgen tot bijna 381.000. Dat zijn er afgerond 14.000 meer dan in 2020 (+4%).

Bij 18- tot 39-jarigen zien we tegen 2030 een stijging van 26.000 of 13% alleenwonenden.

Grotere groei bij mannen

Die groeiende groep alleenwonenden is vooral zichtbaar bij mannen. Tussen 2020 en 2030 zullen er 47% meer alleenwonende mannen zijn in de groep van 67-plus. Het aantal alleenwonende vrouwen zal in diezelfde periode toenemen met 18%.

Zowel voor manen als vrouwen is dit een grotere groei dan de voorbije 10 jaar. Dan was er een toename met respectievelijk 35% en 13%.

Meer informatie

Lees meer over de bevindingen op de website van Statistiek Vlaanderen.