Unia: "Rechten van bewoners woonzorgcentra onder druk tijdens de coronacrisis"

Unia: "Rechten van bewoners woonzorgcentra onder druk tijdens de coronacrisis"

Unia: "Rechten van bewoners woonzorgcentra onder druk tijdens de coronacrisis"

unia arpport woonzorgcentra

Dat de eerste coronagolven een ongemeen zware impact hadden in de woonzorgcentra staat buiten kijf. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit het corona-advies van de Vlaamse Ouderenraad. Ook Unia toetste de genomen maatregelen aan de grondrechten en de ervaringen in de woonzorgcentra. Hun onderzoek resulteert in pijnlijke bevindingen.

Dubbel zo hard getroffen

Unia stipt aan dat ouderen die in woonzorgcentra wonen dubbel zo hard getroffen werden door het coronavirus. Niet alleen liepen ze een groter risico op besmetting en een ernstiger ziekteverloop, ze werden ook geconfronteerd met een bijzonder zware lockdown.

Unia stelt bovendien vast dat de coronacrisis verstrekkende gevolgen had voor de meest fundamentele rechten van de bewoners.

Meer weten

Je kan het volledige onderzoeksrapport inkijken via de website van Unia. Hierin wordt een grondige analyse gemaakt van de impact op verschillende mensenrechten. Unia reikt ook diverse aanbevelingen aan waarmee de overheid aan de slag kan.