3 aanbevelingen voor eindelevenszorg in de woonzorgcentra

3 aanbevelingen voor eindelevenszorg in de woonzorgcentra

3 aanbevelingen voor eindelevenszorg in de woonzorgcentra

oudere handen

De end-of-life care research group voert wetenschappelijk onderzoek uit naar eindelevenszorg in België en Europa. Zij bogen zich over de vraag hoe we kunnen komen tot een nog betere en duurzame implementatie van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in de Vlaamse woonzorgcentra.

3 aanbevelingen voor beleid en praktijk

De onderzoeksgroep kwam uiteindelijk tot drie sterke aanbevelingen voor beleid en praktijk:

  • Het engagement van alle betrokkenen in het woonzorgcentrum is cruciaal. Van zorg- en andere medewerkers, over leidinggevenden en directie, tot de raad van bestuur. Iedereen kan een rol spelen.
  • Er is nood aan training, coaching en ondersteuningstrajecten. Enkel door continue vorming kunnen medewerkers basiscompetenties ontwikkelen in vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg
  • Gepaste overheidsfinanciering is noodzakelijk. Hoewel vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg kerntaken zijn voor woonzorgcentra, is de huidige financiering te beperkt om dit te realiseren.

Meer weten?

Je vindt de aanbevelingen terug op de website van de end-of-life care research group. Hier vind je ook meer achtergrondinformatie en verwijzingen naar relevant onderzoek.

Debat

De aanbevelingen werden al uitgebreid doorgesproken tijdens het symposium dat de onderzoeksgroep in juni organiseerde. Ook de Vlaamse Ouderenraad nam deel aan het debat. Benieuwd? Je kan de paneldiscussie online herbekijken.