Unia: 70% van de ziekenhuizen heeft geen onthaalbeleid voor dove of hardhorige mensen

Unia: 70% van de ziekenhuizen heeft geen onthaalbeleid voor dove of hardhorige mensen

Unia: 70% van de ziekenhuizen heeft geen onthaalbeleid voor dove of hardhorige mensen

Unia

Amper 30 procent van de ziekenhuizen in Vlaanderen heeft een aangepast onthaalbeleid voor dove en slechthorende mensen. Die hebben daardoor vaak moeite om hun weg te vinden in het ziekenhuis, worden niet begrepen of kunnen niet volgen en vinden geen informatie op maat. Zo komt hun recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het gedrang. Dat concludeert Unia na een bevraging van ziekenhuizen en gesprekken met dove en slechthorende personen.

Dit is een probleem want het beperkt de toegang tot de gezondheidszorg. Internationale studies tonen de gevolgen daarvan: een slechtere gezondheid, stress en risico’s op verkeerde diagnoses, aldus Unia. Ziekenhuizen moeten het onthaal van dove of slechthorende patiënten professioneler aanpakken door richtlijnen en gedragscodes op te stellen. Ze zouden ook meer professionele tolken gebarentaal of schrijftolken moeten inschakelen. Het kan niet dat patiënten zelf die tolk moeten betalen. Alleen zo hebben ze dezelfde toegang tot gezondheidszorg als de andere patiënten, argumenteert Keytsman.

Meer informatie

Lees hier het persbericht van Unia.