Eén op drie 70-plussers bezoekt de tandarts niet

Eén op drie 70-plussers bezoekt de tandarts niet

Eén op drie 70-plussers bezoekt de tandarts niet

Tanden

Een jaarlijks tandartsbezoek, het is één van de sleutelfactoren voor een goede mondgezondheid. Maar hoe regelmatig gaan ouderen nog langs bij de tandarts? En hoe groot is het verschil tussen thuiswonende ouderen en ouderen in een woonzorgcentrum? De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten de mond- en tandzorg bij 70-plussers in een nieuwe studie bij meer dan 213 000 leden. Opmerkelijk is dat tussen 2015 en 2017 één op drie van de 70-plussers geen enkele keer de tandarts bezocht en vooral zorgafhankelijke ouderen amper (preventieve) mond- en tandzorg krijgen.

Studie tandzorg

Wel of niet zorgafhankelijk? Een groot verschil.

Tussen 2015 en 2017 ging bijna de helft van de 70-plussers regelmatig naar de tandarts, maar 1 op de 3 zag tijdens diezelfde periode helemaal geen tandarts. Opvallend: ouderen die nog zelfstandig thuis wonen zonder thuiszorg gaan vaker naar de tandarts: 7 op de 10, tegenover 4 à 5 op de 10 ouderen in woonzorgcentra of met thuiszorg.

Het schoentje knelt vooral bij preventieve tandzorg. Amper 1 op de 10 ouderen in een woonzorgcentrum en minder dan 2 op de 10 thuiswonende ouderen met thuiszorg kregen preventieve verzorging tussen 2015 en 2017. 

Hoe krijgen we (zorgafhankelijke) ouderen dan vaker bij de tandarts?

Enkele aanbevelingen van de Onafhankelijke Ziekenfondsen:

  • Een betaalbaar aangepast vervoer naar de tandarts en de evaluatie en uitbreiding van projecten zoals de mobiele tandartspraktijken voor bewoners in woonzorgcentra.
  • Meer sensibilisering bij ouderen zelf, maar ook bij het zorgpersoneel, mantelzorgers en bezoekende familie en vrienden.
  • Ook de mondhygiënisten moeten een concrete rol krijgen. Deze rol kan in de toekomst gekoppeld worden aan het Vlaams project rond procesbegeleiders mondzorg in woonzorgcentra, of regionaal opgenomen worden binnen de financiering van de woonzorgcentra of de thuiszorgdiensten.
  • Preventief mondonderzoek uitbreiden naar 67-plussers: door dit mondonderzoek uit te breiden naar 67-plussers, kunnen we de financiële toegankelijkheid van mond- en tandzorg voor hen bevorderen.
  • Een kwaliteitsindicator rond mond en tandzorg in de woonzorgcentra: zo’n indicator binnen de bestaande projecten rond kwaliteitsindicatoren in de woonzorgcentra is belangrijk om de (preventieve) mond en tandzorg te monitoren. Het zet de woonzorgcentra ook aan om werk te maken van een gestructureerd beleid hierrond.

Meer informatie

Meer informatie over de resultaten en aanbevelingen kan je in de volledige studie lezen.