787 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2018

787 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2018

787 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2018

Oudere met de handen in elkaar

Naar jaarlijkse traditie wordt op 15 juni ouderenmis(be)handeling extra onder de aandacht gebracht. En dat is broodnodig want het blijft een duidelijke problematiek. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 787 meldingen in 2018.

Het topje van de ijsberg

In 2018 waren er in Vlaanderen in totaal 444 meldingen van ouderenmis(be)handeling. Dit cijfer ligt lager dan in 2017, maar dit is geen reden tot juichen. Ondanks alle inspanningen wordt ouderenmis(be)handeling (OMB) nog steeds niet systematisch geregistreerd, hoewel het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling (VLOCO) ervan overtuigd is dat heel wat hulpverleners wel OMB detecteren en er zelfs mee aan de slag gaan ondanks het feit dat vele ouderen om verschillende redenen (schaam­te, angst, loyaliteit...) weinigen in vertrouwen durven te nemen. Dit maakt het heel moeilijk een realistisch beeld te schetsen van de preva­lentie van OMB in Vlaanderen. Dit cijfer is dus overduidelijk een onder­schatting van het probleem.

De helft van de slachtoffers is ouder dan 75 jaar en vrouwen zijn het vaakst slachtoffer, namelijk in 75% van de gevallen.

Ook Brussel trekt aan de alarmbel

In het kader van deze internationale dag organiseerde het Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling en Ecoute Seniors een studievoormiddag over de triade ‘oudere, mantelzorger en professionele hulpverlener’ stilstaan bij het thema ‘communicatie ‘. Het meldpunt haalde ook hier het belang van sensibilisering aan, want in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er het voorbije jaar maar liefst 343 meldingen van ouderenmis(be)handeling.

Risico’s op ouderenmis(be)handeling:

  • In bijna 8 op 10 van de gevallen is de pleger iemand uit de dichte familiale kring, voornamelijk de partner of (schoon)kind en woont het slachtoffer ermee samen.
  • Lichamelijke beperkingen en een psychosociale problematiek zijn de belangrijkste risicofactoren op ouderenmis(be)handeling. Eenzaamheid en gebrek aan sociale controle kunnen hierbij belangrijke signalen zijn.
  • Bij de plegers kunnen ook verschillende factoren een rol spelen. Meest voorkomend zijn een psychosociale problematiek, verslaving, overbelasting en financiële problemen.

Zelf ouderenmis(be)handeling melden?

  • Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling: 078 15 15 70 - voor professionelen
  • Hulplijn 1712 - voor het brede publiek
  • Brussels Meldpunt: 02 511 91 20 (Nederlandstalig)
  • Ecoute Seniors: 02 223 13 43 (Franstalig)

Meer informatie

VLOCO publiceerde hun jaarverslag, waarin je meer te weten komt over ouderenmis(be)handeling en over de werking van de organisatie.
Je kan het hier raadplegen.