Resultaten Gezondheidsenquête 2018

Resultaten Gezondheidsenquête 2018

Resultaten Gezondheidsenquête 2018

Vitamines en gewichten

Het Belgisch Instituut voor Gezondheid (Sciensano) maakte de eerste resultaten van de gezondheidsenquête 2018 bekend. In het rapport ‘Gezondheid en kwaliteit van leven’ kom je meer te weten over onder andere gezondheidsbeleving, langdurige beperkingen en chronische aandoeningen. Voor de eerste keer heeft de enquête ook aandacht voor kwetsbaarheid bij ouderen.

5 dimensies van kwetsbaarheid

In de enquête wordt kwetsbaarheid bij ouderen bekeken vanuit een gezondheidsbril. Aan de hand van 5 dimensies wordt er gemeten hoe het zit met de lichamelijke reserves van ouderen. Onderstaande grafiek toont de resultaten voor Vlaanderen:

 

Risicofactoren

Uit de statistische analyse van deze dimensies blijkt dat er enkele risicofactoren zijn:

  • Vrouwen rapporteren bij de meeste dimensies vaker problemen dan mannen.
  • Naarmate de leeftijd vordert, neemt het aantal problemen toe in alle dimensies.
  • Personen met een lage socio-economische status rapporteren veel meer problemen dan personen met een hoge socio-economische status.

Van robuust tot kwetsbaar

Op basis van een analyse van deze dimensies kunnen ouderen ingedeeld worden in 3 groepen: robuust, pre-kwetsbaar en kwetsbaar. Onderstaande grafiek toont de verdeling van deze groepen naar leeftijd in Vlaanderen.

 

 

 

Uit de cijfers blijkt dat een aanzienlijk aantal ouderen als kwetsbaar beschouwd kan worden. Het is belangrijk om zicht te krijgen op deze groep aangezien kwetsbaarheid gezien kan worden als een voorloper van ernstige gezondheidsproblemen. Kwetsbaarheid is gelukkig omkeerbaar, via preventie en vroegtijdige detectie kunnen ernstige gezondheidsproblemen (zoals chronische ziekten) op tijd worden voorkomen.

Meer informatie

Het volledige rapport kan je vinden op de website van Het Belgische Instituut voor Gezondheid. Je vindt er ook een samenvatting van de belangrijkste resultaten.

Het is mogelijk om zelf aan de slag gaan met de verzamelde data, via interactieve analyses kan je specifieke cijfers terug vinden. Deze tool werkt wel enkel in het Engels.