Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnssector

Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnssector

Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnssector

Dokter

De Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, publiceerde de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Die brengt de werkbeleving en de kwaliteit van de jobs van werknemers (en zelfstandige ondernemers) in Vlaanderen in beeld. In de loop van volgend jaar verschijnt er een afzonderlijk rapport voor de gezondheids- en welzijnssectoren. Wij werpen een eerste blik op de resultaten voor de sector.

Resultaten voor 2019?

In 2019 gaf de helft van de medewerkers in de gezondheids- en welzijnssector aan dat ze hun job werkbaar vinden. Werkbaar werk verwijst naar jobs waarvan je niet overspannen of ziek wordt, die boeiend en motiverend zijn, kansen bieden op bijleren en voldoende ruimte laten voor gezin en privé leven. Medewerkers die geen enkel probleem ervaren met één van deze zaken, kunnen spreken van werkbaar werk.

Uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat 85% van de medewerkers van gezondheids- en welzijnssectoren geen problemen ondervinden op het vlak van betrokkenheid en motivatie, kansen op competentieontwikkeling en combinatie werk-gezin. Vooral de werkbetrokkenheid blijkt heel hoog in de sector, wat een goede zaak is. Ook voor combinatie werk-gezin behoort de sector nog steeds bij  de top.

Naast deze positieve resultaten, blijkt dat de gezondheids- en welzijnssector op het vlak van werkstress slechter scoort dan het Vlaams gemiddelde. Emotionele belasting (44%) en werkdruk (41%) worden als problematisch ervaren.

Hoe zijn de werkbaarheidsrisico’s geëvolueerd op lange termijn?

Tussen 2004 en 2019 springen drie evoluties in het oog. De werkdruk (+9,6 %), het gebrek aan autonomie (+5,4 %) en de belastende fysieke arbeidsomstandigheden (+9,4 %) nemen toe in de gezondheids- en welzijnssector. Deze toename is sterker dan het gemiddelde, maar ook andere sectoren vertonen geen verbetering op deze indicatoren.

Meer informatie

Het volledige rapport kan je hier raadplegen.