Gezondheidsgeletterdheid: een derde van de Belgen begrijpt info over zijn gezondheid niet

Gezondheidsgeletterdheid: een derde van de Belgen begrijpt info over zijn gezondheid niet

Gezondheidsgeletterdheid: een derde van de Belgen begrijpt info over zijn gezondheid niet

dokter die resultaten bespreekt

In België ondervindt 30 tot 45% van de bevolking problemen met ‘gezondheidsgeletterdheid’, ofwel het begrijpen van informatie over zijn gezondheid. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht internationale actieplannen en deed suggesties voor een eerste plan in ons land.

30 tot 45% van de Belgische bevolking

Mensen met een lage gezondheidsgeletterdheid gaan minder in dialoog met zorgverleners. Ze begrijpen hun aandoening niet goed en vinden het moeilijk om erover te spreken. Vaak hebben ze ook moeite om instructies over medicatie of hun behandeling correct op te volgen. In België gaat het om 30 tot 45% van de bevolking. Het opleidingsniveau, de socio-economische status, de culturele en sociale omgeving, maar ook een complex gezondheidssysteem, spelen hierbij een belangrijke rol.

Wie informatie over zijn gezondheid begrijpt en kan verwerken, is ook beter in staat om passende keuzes te maken over zijn gezondheid. Ook de levenskwaliteit kan hierdoor verbeteren. Onvoldoende gezondheidsgeletterdheid gaat vaak gepaard met meer chronische ziekten, minder preventie en uiteindelijk een lagere levenskwaliteit en levensverwachting.

Welke acties zijn mogelijk?

  • Relatie en dialoog tussen de burger en zorgverleners verbeteren
  • Iedereen ertoe aanzetten om preventief aan zijn of haar gezondheid te werken met gerichte acties naar de meest kwetsbare bevolkingsgroepen
  • Digitale kloof overbruggen
  • Betere communicatievaardigheden bij zorgverleners
  • Het gezondheidssysteem gebruiksvriendelijker maken: eenvoudig afspraken kunnen maken, je persoonlijk dossier bekijken, signalisatie en aangeboden informatie in ziekenhuizen bekijken, …
  • Inspraak van gebruikers organiseren
  • Over sectoren en beleidsniveaus heen mensen op weg helpen om hen te versterken in hun ‘gezondheidsgeletterdheid’
  • Beleidsmaatregelen die zorgverleners ertoe aanzetten om aandacht te besteden aan begrijpbare informatie.

Bundelen van krachten en goede wil

Ons land beschikt al over zeer veel expertise op het gebied van gezondheidsgeletterdheid. Vele actoren op alle niveaus en in alle sectoren zijn zich reeds bewust van het probleem. Nu komt het erop aan om de drijvende krachten te identificeren, de bestaande initiatieven te evalueren en samen na te denken hoe al deze inspanningen nog verbeterd kunnen worden.

Meer informatie

Bekijk hier de samenvatting van het onderzoek.