75-plussers extra kwetsbaar voor psychische problemen

75-plussers extra kwetsbaar voor psychische problemen

75-plussers extra kwetsbaar voor psychische problemen

oudere aan het lezen

Het Belgisch Instituut voor Gezondheid (Sciensano) maakt opnieuw resultaten bekend van de gezondheidsenquête 2018. In het rapport ‘Geestelijke gezondheid en welzijn’ lezen we dat twee derde de van de ondervraagden een goed niveau van psychologisch welzijn heeft. Maar ongeveer 1 op de 10 volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. Sommige groepen, zoals 75-plussers, zijn meer kwetsbaar dan andere.

Subjectief welbevinden: 2 op 3 ondervindt psychisch welbevinden

In het 5de rapport van de Gezondheidsenquête is het subjectief welbevinden een indicator voor een goede geestelijke gezondheid bij volwassenen (15 jaar en ouder). Subjectief welbevinden wordt in deze context gemeten door bevraging van de levenstevredenheid, vitale energie en de afwezigheid van negatieve gevoelens of psychische malaise. De resultaten geven aan dat:

  • 1 op 5 zeer tevreden is met het leven en 2 op 3 zijn of haar niveau van psychisch welbevinden als positief omschrijft
  • 12% van de bevolking erg ontevreden is over hun leven en slechts 14% een optimale levensenergie heeft
  • 1 op 3 last heeft van een psychisch onwelbevinden en het gevoel heeft voortdurend onder druk te staan (29%), een slaaptekort heeft door zorgen (23%) en zich ongelukkig en depressief voelt (20%)
  • 19% van de bevolking vandaag zegt dat ze minder optimistisch zijn dan normaal voor hun toekomst

België is een van de landen waar de tevredenheid van bewoners hoog is: met een score van 7,4 op 10 scoren we hoger dan het Europese gemiddelde”, legt Johan Van der Heyden, onderzoeker bij Sciensano, uit. “Maar dat gemiddelde kan ook ongelijkheden verbergen. Onze resultaten laten zien dat de levenstevredenheid, net als andere indicatoren van subjectief welzijn, veel lager is bij vrouwen, de actieve bevolking en sociaaleconomisch achtergestelde mensen.” 

Alle bevolkingscategorieën

Geestelijke gezondheidsproblemen treffen alle categorieën van de bevolking, maar sommige groepen zijn kwetsbaarder. Daarom zijn ze meer vatbaar voor het ontwikkelen van dit soort problemen of ervaren ze een algemeen onwelbevinden. De meest getroffen groepen zijn:

  • vrouwen
  • mensen van 25 – 54 jaar
  • 75-plussers
  • laaggeschoolden

Deze meer kwetsbare bevolkingsgroepen moeten bijzondere aandacht krijgen van de overheid. Het doel moet zijn om hun levensomstandigheden te verbeteren, de ongelijkheden waarmee ze worden geconfronteerd te verminderen en hun kansen te optimaliseren op toegang tot de middelen die nodig zijn om gezond te blijven. Het Vlaams Gewest blijft meer gespaard dan het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gezondheidsgelijkheid bevorderen is essentieel voor een betere levenskwaliteit en draagt bij aan het welzijn van iedereen. 

Alleen een alomvattend beleid dat rekening houdt met de verschillende sociaaleconomische aspecten van het probleem van geestelijke gezondheid, zal het best mogelijke kader bieden voor kwetsbare bevolkingsgroepen en hen nieuwe perspectieven bieden”, concludeert Johan Van der Heyden.

75-plussers extra kwetsbaar

75-plussers ervaren vaker een algemeen onwelbevinden en zijn dus meer vatbaar voor psychische problemen. Dat zorgt er voor dat gebruik van slaap- en kalmeermiddelen en antidepressiva toeneemt met de leeftijd: van 4,9% bij jongeren van 15-24 jaar tot 33.5% bij 75-plussers. Bij die oudste groep gaat het om één op de vier mannen en één op de drie vrouwen.

Toch neemt het raadplegen van een psychotherapeut voor depressie af met de leeftijd. Het percentage personen met depressie dat hiervoor bij een psychotherapeut gaat, daalt van 62,6% bij 15-24 jarigen tot 33,6% bij 55-64-jarigen en bedraagt slechts 10,6% bij 75-plussers (3,0% bij mannen en 13,3% bij vrouwen).

 

Meer informatie

Lees het volledige rapport over dit luik van de gezondheidsenquête hier.