Ziekenhuisbarometer 2018: zware kosten voor knieprotheses en éénpersoonskamer 7,5 keer duurder

Ziekenhuisbarometer 2018: zware kosten voor knieprotheses en éénpersoonskamer 7,5 keer duurder

Ziekenhuisbarometer 2018: zware kosten voor knieprotheses en éénpersoonskamer 7,5 keer duurder

Ziekenhuisbarometer

Het Socialistisch Ziekenfonds legde de loep over 529 345 ziekenhuisfacturen van zijn leden in 2017. Het ging na wat de leden gemiddeld uit eigen zak betalen, en analyseerde de kosten bij een knieprothese. De resultaten zijn verbazingwekkend. Een betere informatie en een hervorming van hoge kamer- en ereloonsupplementen zijn volgens de Vlaamse Ouderenraad broodnodig.

Patiënten betalen voor het gebruikt materiaal bij een knieprothese ruim 557 euro uit eigen zak, ongeacht of ze recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming of niet. Ongeacht of ze voor een meerpersoonskamer kiezen of niet. Niemand kan deze hoge factuur vermijden. Uit de cijfers blijkt voorts dat de ereloonsupplementen in eenpersoonskamers aan een hoog ritme blijven stijgen: + 4 % op een jaar tijd, in Vlaanderen gaat het zelfs om + 6 %. Opvallend is dat het aandeel leden dat voor een eenpersoonskamer kiest sterk verschilt tussen ziekenhuizen.

Stijgende ereloonsupplementen

Het zijn vooral de kamer- en ereloonsupplementen die de ziekenhuisfactuur hoog doen oplopen. Artsen mogen voor eenzelfde behandeling ereloonsupplementen aanrekenen aan patiënten die verblijven in een éénpersoonskamer. In twee- en meerpersoonskamers werden deze supplementen in 2013 afgeschaft. Een patiënt betaalt gemiddeld 1798 euro voor een verblijf in een éénpersoonskamer, dat is 7,5 keer meer dan een verblijf in een twee- of meerpersoonskamer.

De factuur voor een éénpersoonskamer bestaat voor 66% uit ereloonsupplementen. Er zijn ook grote regionale verschillen. Over heel Vlaanderen bekeken neemt het gemiddelde ereloonsupplement toe van 114% in 2016 tot 118% in 2017. In Brussel worden ereloonsupplementen aangerekend van meer dan 200%.

Hogere materiaalkost voor knieprotheses

Uit de ziekenhuisbarometer blijkt ook dat de materiaalkosten voor een knieprothese hoog oplopen voor de patiënt. Daarbij valt ook op dat er geen verschil is tussen gewone patiënten en patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Voor deze laatste groep bedraagt de materiaalbijdrage meer dan de helft van de factuur.

Volgens UZ Gent bedraagt de gemiddelde leeftijd voor een knieoperatie 67,5 jaar. Heel wat ouderen zijn dus de dupe van deze hoge materiaalkosten.

Een opname? Denk na over je keuze!

De duur van een opname en de aard van de ingreep hebben uiteraard een grote invloed op de patiëntenfactuur. Uit de barometer wordt duidelijk dat de kostprijs ook bepaald wordt door zaken waarop de patiënt zelf een zekere invloed kan uitoefenen, zoals de kamerkeuze en het ziekenhuis waar iemand verblijft. Daarnaast speelt ook het statuut van de patiënt een rol in de kostprijs.

Iedereen die opgenomen wordt in het ziekenhuis kan best volgende basisprincipes in acht nemen voor een goedkopere factuur:

  • steeds vooraf informeren bij het ziekenhuis informeren naar de tarieven voor kamer- en ereloonsupplementen van het ziekenhuis
  • bijkomende informatie vragen aan de arts over mogelijke materiaal en andere kosten gerelateerd aan de ingreep en de ereloonsupplementen die hij aanrekent
  • in het geval men een hospitalisatieverzekering heeft nagaan welke kosten deze dekt en voor welk kamertype
  • kiezen voor een verblijf in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer, hier zal men immers geen dure kamer- of ereloonsupplementen kunnen aanrekenen
  • de factuur steeds zorgvuldig nakijken en zo nodig voorleggen aan je ziekenfonds
  • de kostprijs tussen verschillende ziekenhuizen vergelijken

“Betaalbare en kwalitatieve ziekenhuiszorg moeten een basisrecht zijn” stelt Vlaamse Ouderenraad

Ook de Vlaamse Ouderenraad is van mening dat een betaalbare en kwalitatieve ziekenhuisopname een basisrecht moet zijn voor iedereen. We dringen er in ons memorandum voor de verkiezingen in 2019 op aan om het systeem van hoge kamer- en ereloonsupplementen te hervormen. Verder moeten ouderen betere informatie krijgen over de ziekenhuisfactuur, tarieven van geconventioneerde en niet-geconventioneerde artsen en de lagere kostprijs van generische geneesmiddelen. Doordat ze op voorhand te weinig op de hoogte zijn van de kostprijs van een behandeling, verblijf of geneesmiddel komen vele mensen voor pijnlijke financiële verrassingen te staan.

Meer informatie