Eén op vijf Vlamingen ouder dan 65 jaar

Eén op vijf Vlamingen ouder dan 65 jaar

Eén op vijf Vlamingen ouder dan 65 jaar

Statistiek Vlaanderen publiceerde begin juli 2019 nieuwe cijfers over de vergrijzing. Daaruit blijkt dat in het begin van 2019 20,2% of 1 op 5 Vlamingen ouder was dan 65 jaar. In 2000 lag dat cijfer nog op 16,7%.

Veel kustgemeenten met meer dan 25% 65-plussers

In bijna 9 op de 10 gemeenten van het Vlaamse Gewest ligt in 2019 het aandeel 65-plussers tussen 18% en 22%. Het aandeel is het laagst in Vilvoorde en Machelen, met minder dan 15%. In veel kustgemeenten daarentegen ligt het aandeel 65-plussers hoger dan 25%, met Koksijde als uitschieter (40%). Ook gemeenten als Schilde (25%), Aartselaar (25%), Sint-Martens-Latem (26%) en Horebeke (27%) tellen veel 65-plussers in hun bevolking. In de grote steden zoals Antwerpen (16%) en Gent (17%) is het aandeel relatief beperkt.

Bevolking 65 jaar en ouder

Meer vrouwen dan mannen

Er zijn in 2019 in het Vlaamse Gewest iets meer vrouwen dan mannen. In 2019 ging het om 102 vrouwen per 100 mannen. Bij de ouderen is het verschil tussen de geslachten het grootst: bij de 65-plussers zijn er 122 vrouwen per 100 mannen, bij de 80-plussers 160 vrouwen per 100 mannen. 

Gescheiden personen zijn vooral vijftigers

De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheidenen, dit als gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of door de keuze om niet opnieuw te huwen. De grootste groep weduwnaars en weduwen waren tachtigers.

Meer informatie

Bevolking naar leeftijd en geslacht

Bevolking naar burgerlijke staat