Op zoek naar onderzoek over mantelzorg?

Op zoek naar onderzoek over mantelzorg?

Op zoek naar onderzoek over mantelzorg?

Onderzoek

Heel wat mantelzorgers beseffen zelf niet dat ze een mantelzorger zijn. Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg biedt heel wat ondersteunend materiaal om iedereen te informeren en te sensibiliseren.

Onderzoek in de kijker

Sinds kort kun je op de website van het expertisepunt ook terecht als je op zoek bent naar cijfermateriaal of wetenschappelijke inzichten over mantelzorg. De nieuwe rubriek ‘onderzoek’ op hun website helpt je op weg. Je vindt er een overzicht van studies en andere publicaties over mantelzorg in Vlaanderen en België. Komen onder andere aan bod: de samenwerking tussen cliënten, professionals en mantelzorgers, de economische waarde van mantelzorg, draagkracht versus draaglast, …

Breng mantelzorg onder de aandacht

Ook jij kan helpen om het bewustzijn over mantelzorg in de samenleving te vergroten. Bijvoorbeeld door onderstaand filmpje over mantelzorg verder te verspreiden. Het filmpje vertelt je in 2 minuten wat mantelzorg is en hoe professionals en mantelzorgers kunnen samenwerken.

Op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg vind je ook heel wat affiches, flyers en bedankkaartjes voor mantelzorgers.