Nationaal Geluksonderzoek: 'Geluk is maakbaar'

Nationaal Geluksonderzoek: 'Geluk is maakbaar'

Nationaal Geluksonderzoek: 'Geluk is maakbaar'

Gelukkig koppel

Met het Nationaal Geluksonderzoek willen Universiteit Gent en levensverzekeraar NN in kaart brengen wat de Belg gelukkig maakt. Na diepgaand onderzoek, publiceert geluksprofessor Lieven Annemans (UGent) de finale resultaten. In het rapport kan je ontdekken welke factoren een invloed hebben op het geluksgevoel en worden er aanbevelingen gedaan over hoe die factoren positief beïnvloed kunnen worden.

De taart van ons geluk

Met een resultaat van 6.5 op 10 behaalt de Belg een mooie score op zijn geluksrapport. Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op die geluksscore. Bijna een kwart van ons geluksgevoel wordt bepaald door de tevredenheid over onze sociale relaties, onze gezondheid en onze financiële situatie. De invloed van deze, en andere belangrijke factoren, wordt weergegeven in onderstaand taartdiagram:

Het taartdiagram toont aan dat bijna 60% van onze levenstevredenheid maakbaar is. Dat wil zeggen, afhankelijk van factoren die we (al dan niet zelf) kunnen beïnvloeden. De onderzoekers stellen dan ook dat het beleid, de werkgevers, het onderwijs en de media een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan ons maatschappelijk geluk.

Jan Van Autreve, CEO van NN: ‘Het feit dat we als samenleving een groot deel van ons geluk zelf in handen hebben, is positief nieuws. Maar hoe kunnen we nu met z’n allen ook écht gelukkiger worden? (…) Hier zouden we als land actief moeten werken met een concreet beleid en doelstellingen. We hebben nu een minister van Economie, maar waarom zouden we geen minister van Geluk invoeren die het beleid uitstippelt om ons als Belgen gelukkiger te maken?’

Ouderen zijn gelukkiger

Opvallend is dat ouderen (60+ en 70+) gemiddeld gelukkiger zijn dan de jongere generaties. De hogere geluksscore van ouderen is onder andere te verklaren door het feit dat zij meer tevreden zijn over hun sociale relaties en hun gezondheid. Jongere Belgen noteren een slechtere score bij deze factoren. 

Benieuwd naar de andere conclusies van het geluksonderzoek? Je kan het volledige rapport online raadplegen!

Naar aanleiding van het Nationaal Geluksonderzoek reikt levensverzekeraar NN voor de eerste maal de NN Geluksawards uit. De prijs is bedoeld voor organisaties en personen die het afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage hebben geleverd aan ons geluk. Inschrijven of anderen nomineren voor de allereerste NN Geluksawards kan tot en met 20 mei 2019. De awards zullen worden uitgereikt op woensdag 16 oktober 2019. Hier vind je meer informatie