Resultaten derde ZorgSamen Barometer

Resultaten derde ZorgSamen Barometer

Resultaten derde ZorgSamen Barometer

Verpleegster met masker

De ZorgSamen Barometer peilde tijdens de coronacrisis regelmatig naar het mentaal welbevinden van de zorg- en welzijnsmedewerkers. Intussen werd de bevraging al 3 keer afgenomen. Uit de vergelijking van de resultaten blijkt dat een aantal acute stressklachten dalen, tegelijkertijd blijven medewerkers langdurige druk ervaren. Er is dus veerkracht bij het personeel, maar psychologische ondersteuning blijft belangrijk en wenselijk.

Grote impact op persoonlijk vlak

Uit de eerste bevraging in april bleek dat de zorgmedewerkers 3 tot 7 keer meer negatieve gevoelens ervaren in vergelijking met normale tijden. De bevraagden gaven onder meer aan onder druk te staan, hyperalert te zijn en zich vermoeid te voelen. 1 op 3 gaf aan angstgevoelens te ervaren.

De twee volgende bevraging toonden aan dat het voorkomen van verschillende acute stressreacties aanzienlijk daalden. Dat is een positief teken van veerkracht. De factoren die gerelateerd zijn aan langdurige druk, bleven echter nagenoeg onveranderd over de verschillende meetperiodes heen. Het gaat onder mee om het ervaren van vermoeidheid, slaaptekort en neerslachtigheid.

Professionele impact

Ook de professionele impact van de crisis blijft onveranderd. Onder meer het gevoel er alleen voor te staan, te twijfelen aan kennis en kunde en onzekerheid binnen het team scoren sinds het begin van de crisis een stuk hoger dan normaal. Meer en meer zorgverleners geven bovendien aan dat ze willen stoppen met het uitoefenen van hun beroep. De respondenten konden op deze vraag antwoorden door een score van 1 tot 10 toe te kennen. In de laatste bevraging gaf 20% van de bevraagden een score van 7 of hoger. De score ligt het hoogst bij artsen en verpleegkundigen.

Op zoek naar steun

Voor de meeste zorgverleners zijn hun partner, collega’s en vrienden hun voornaamste steunpilaren. Met hen deelden ze hun emoties en gedachten. Op professionele psychologische hulp werd tot nog toe weinig beroep gedaan, maar 1 op 6 zorgverleners geeft wel aan hier nood aan te hebben.

Meer weten?

Op de website van de ZorgSamen vind je de resultaten van de verschillende barometerbevragingen terug.