Silver Empowerment doet onderzoek naar psychosociale aspecten van ouderen

Silver Empowerment doet onderzoek naar psychosociale aspecten van ouderen

Silver Empowerment doet onderzoek naar psychosociale aspecten van ouderen

eenzame oudere

HIVA, het onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven, doet in partnerschap met de private stichting be.Source onderzoek naar (kwetsbare) ouderen, en in het bijzonder naar de psychosociale aspecten van ouderen. Met hun onderzoek willen ze een positiever beeld van ouderen stimuleren en de sociale solidariteit in onze samenleving verder versterken. Onder de gezamenlijk visie en missie ‘Silver empowerment’ brachten ze reeds drie rapporten uit.

Rapport 1: ‘Loneliness and social isolation among elderly. An empowerment perspective’

Met dit eerste rapport geven de onderzoekers een blik op eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen en welke interventies in de praktijk kunnen helpen om dit tegen te gaan. Eenzaamheid en sociaal isolement hebben een sterk invloed op het psychosociale welzijn, en ook op de levenskwaliteit in het algemeen. Het onderzoek toont aan dat een brede waaier aan interventies op maat noodzakelijk zijn.

Rapport 2: ‘Resilience of vulnerable elderly. A narrative research approach’

Aan de hand van 15 verhalen van kwetsbare ouderen krijgen we in dit tweede onderzoek een inzicht in hoe ouderen omgaan met tegenslagen. Als je ouder wordt, is de kans groter dat je geconfronteerd wordt met bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en verlieservaring. Verschillende, vaak samenhangende, hulpbronnen zijn mogelijk om met deze tegenslagen om te gaan en je veerkracht te verhogen. Voldoende psychologische ondersteuning (door vrienden, familie en professionals) lijkt een belangrijk factor te zijn  Ook organisaties kunnen bijdragen aan een toename van de veerkracht door voldoende participatiemogelijkheden voor ouderen te creëren.

Rapport 3: ‘A quantitative picture of loneliness among elderly in Belgium and Europe’

Dit derde rapport bevat een kwantitatieve studie over eenzaamheid bij ouderen in België en Europa. In 2017 voelde 22% van de Belgische en 27% van de Europese 65-plussers zich eenzaam. Als we deze percentages doortrekken naar 2020 betekent dit dat momenteel zo’n 500 000 Belgische en 28 miljoen Europese ouderen zich eenzaam voelen. Een alarmerend cijfer. En het effect van de coronacrisis werd daarin niet eens meegenomen.

Eenzaamheid blijkt verder erg ongelijk verdeeld te zijn onder verschillende groepen. Zo rapporteren ‘oudere’ ouderen, ouderen met een slechtere gezondheid, een kleiner sociaal netwerk of met een lager inkomen, meer gevoelens van eenzaamheid. Ook blijken ouderen met een migratieachtergrond eenzamer te zijn dan ouderen zonder migratieachtergrond. Om eenzaamheid te bestrijden is het essentieel om met deze specifieke aspecten rekening te houden.

Meer informatie

De volledige rapporten kan je hier terug vinden (in het Engels):