Resultaten tweede COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten tweede COVID-19-Gezondheidsenquête

Resultaten tweede COVID-19-Gezondheidsenquête

Oudere man

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceerde begin april (5 weken na de invoering van de maatregelen uitgevoerd ) de tweede COVID-19 gezondheidsenquête. Thema’s die deze keer bevraagd werden, zijn onze leefgewoonten (zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en alcoholgebruik) en ons mentaal en sociaal welzijn. De resultaten van die tweede enquête in de reeks zijn inmiddels bekend. We delen de belangrijkste resultaten per thema, toegespitst op ouderen.

Maatregelen

Ouderen blijken de coronaregels nog steeds strikt op te volgen. De overgrote meerderheid van de 65-plussers blijft thuis en houdt afstand. Heel wat ouderen doen ook inspanningen om consequent de hygiënemaatregelen in acht te nemen.

Lichaamsbeweging

Het thuisblijven blijkt wel een negatief effect te hebben op de lichaamsbeweging van ouderen. 43,3% geeft aan meer dan 8 uur per dag te zitten. Dat percentage is dubbel zo hoog als in normale tijden. Maar ouderen doen het wel beter dan jongere leeftijdsgroepen. Jongere leeftijdsgroepen maken dan weer vaker extra tijd vrij voor lichaamsbeweging in vergelijking met 65-plussers. Ouderen doen het minst aan lichaamsbeweging. Dit terwijl 65-plussers wel vaker naar zoete en zoute tussendoortjes blijken te grijpen.

Levensstijl

Een deel van de 65-plussers consumeert meer alcohol (10%), rookt meer (25%) of grijpt vaker naar slaap- en kalmeringsmiddelen (19%). Maar bij de meeste ouderen is het gebruik van alcohol, sigaretten of slaap- en kalmeringsmiddelen stabiel gebleven of zelfs afgenomen ten opzichte van voor de crisis. Mensen uit jongere leeftijdscategorieën geven dan weer aan dat het gebruik gestegen is.

 

 

Doktersbezoek

65-plussers hebben minder vaak een arts geraadpleegd in het kader van COVID-19 dan jongere leeftijdsgroepen. Ouderen rapporteren ook het minst vaak besmettingen in hun omgeving.

Sociaal contact

53% van de ouderen geeft aan ontevreden te zijn over sociale contacten. Meer dan de helft dus. Toch ligt dit percentage lager dan bij jongere leeftijdsgroepen. In vergelijking met een vorige bevraging is het aantal ouderen dat ontevreden is over sociale contacten wel toegenomen met 9%. Wat sociale ondersteuning betreft geeft 29% van de 65-plussers aan dat deze zwak is. Dat is een grote groep, maar opnieuw ligt dit percentage iets lager dan bij jongere leeftijdscategorieën.

Mentaal welzijn

Ten slotte daagt de coronacrisis het mentaal welzijn van ouderen uit. Een grote groep ouderen rapporteert negatieve emoties en heeft het moeilijk om het leven op een positieve manier te benaderen. Al blijken ouderen niet slechter en in sommige gevallen zelfs beter te scoren dan andere leeftijdsgroepen.  

Meer weten?

Het volledige rapport vind je terug op de website van Sciensano.