Corona treft vooral ouderen in zwakkere socio-economische situatie

Corona treft vooral ouderen in zwakkere socio-economische situatie

Corona treft vooral ouderen in zwakkere socio-economische situatie

corona socialistische mutualiteit socio-economisch ouderen

De corona-epidemie was vooral ongenadig voor ouderen die in het woonzorgcentrum verblijven en voor ouderen die het minder breed hebben. In Limburg was er ook een hoger dodental dan elders in Vlaanderen. Dat blijkt uit een studie van de Socialistische Mutualiteiten.

Oversterfte

Door de eerste golf van de corona-epidemie in ons land was er tussen 16 maart en 10 mei van dit jaar een piek in het aantal overlijdens. In die 7 weken waren er zo’n 9 000 overlijdens meer dan het gemiddelde van de voorbije vijf jaren. Dat wordt een oversterfte genoemd.

Vooral ouderen

Een onderzoek van de Socialistische Mutualiteiten toont nog eens aan dat de vele overlijdens bij de oudste leeftijdsgroepen verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van de oversterfte. Meer dan de helft (53%) van de overlijdens trof de 85-plussers, gevolgd door de 75-tot 84-jarigen (29,1%).

Bewoners van woonzorgcentra

Een tweede conclusie van de studie bevestigt dat de oversterfte vooral groot was in woonzorgcentra. Bijna 2/3 van de oversterfte is te wijten aan overlijdens van de bewoners daar. Dat aantal was bijna dubbel (+95%) zo hoog dan normaal. Bij de ouderen die thuis wonen, was er een oversterfte van 28%.

Zwakke socio-economische positie

Ouderen met een laag inkomen zijn bovendien zwaarder getroffen door de pandemie dan generatiegenoten met een hoger inkomen. De oversterfte bij ouderen met een laag inkomen die een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziekenfonds, blijkt drie keer groter dan bij mensen met een hoog inkomen. 

Limburg

De oversterfte in de provincie Limburg is hoger dan in andere Vlaamse provincies. Daar ontstonden snel een aantal broeihaarden die niet meteen onder controle waren. Het oversterftecijfer ligt er daardoor twee keer zo hoog dan in andere provincies.