Resultaten trendpeiling: de dromen, angsten en motivatie van mantelzorgers

Resultaten trendpeiling: de dromen, angsten en motivatie van mantelzorgers

Resultaten trendpeiling: de dromen, angsten en motivatie van mantelzorgers

man en vrouw wandelen

Trendhuis en Samana sloegen opnieuw de handen in elkaar voor een nieuwe trendpeiling mantelzorg. In navolging van de eerste studie (2019) peilden ze naar de dromen, angsten en motivatie van mantelzorgers. Gezien de omstandigheden kozen ze ervoor om in deze editie ook te vragen naar de impact van de coronacrisis op mantelzorgers.

Mantelzorg in coronatijden

De grote meerderheid (79%) van de mantelzorgers geeft aan de corona mantelzorg verlenen bemoeilijkt. Heel wat mantelzorgers gaven bovendien aan dat ze zich meer eenzaam, onzeker en angstig voelen. Het was vaak ook moeilijk om te ontspannen en om dagelijkse handelingen (vb. boodschappen) te doen. Ten slotte werd ook een gebrek aan hulp van anderen en het gevoel in de steek gelaten te zijn gerapporteerd.

Plots viel, behalve thuiszorg, alle professionele hulp weg. Geen kiné meer, geen osteopathie, belangrijke onderzoeken uitgesteld. Mijn man is zo achteruitgegaan dat het thuis niet meer ging. Hij is na lang wachten opgenomen in een revalidatiecentrum. We weten niet of het beter zal zijn daarna. Voor hem was regelmatige revalidatie vitaal. De crisis had een zware en misschien onomkeerbare impact...”

Een belangrijke verklaring kan zijn dat er heel wat hulp wegviel door de lockdown. Meer dan een kwart van de mantelzorgers geeft aan dat ze minder hulp kregen van professionele hulpverleners en van familie. Ook hulp van vrienden en kennissen was minder frequent. Die vaststellingen mogen echter niet veralgemeend worden. Zo gaf een derde van de bevraagde mantelzorgers aan net op meer hulp van familie te kunnen rekenen en ook vrienden en buren staken soms een handje toe.

Dromen, angsten en motivaties

1 op 3 mantelzorgers droomt van meer tijd voor zichzelf. Daarnaast droomt een kwart van de mantelzorgers over een luisterend oor of vertrouwenspersoon (27%), een volwaardige verloning voor de tijd die aan mantelzorg besteed wordt (26%), meer financiële steun van de overheid (25%) en vakantie samen met de zorgbehoevende persoon (24%).

De helft van de mantelzorgers geven aan dat zelf ziek of zorgbehoevend worden hun grootste angst is. Er leeft ook angst voor wat de toekomst nog zal brengen (36%). Een kwart van de mantelzorgers is bang dat ze het mentaal niet langer zullen kunnen opbrengen om mantelzorg te verlenen.

Liefde blijft dé reden om aan mantelzorg te doen. Voor meer dan 3 op 5 mantelzorgers is het hun voornaamste motivatie. In andere gevallen speelt ook het geweten mee, of verleent de mantelzorger hulp uit pure noodzaak of uit compensatie.

Financieel

Zes op de tien bevraagde mantelzorgers krijgt geen vergoeding. Ruim een kwart krijgt tussen de € 100 en € 200 per maand. Over de nood aan een financiële vergoeding zijn de meningen uiteenlopend. Aan de ene kant geeft een kwart van de bevraagde mantelzorgers aan dat een financiële vergoeding niet nodig is, maar een grotere groep zou een financiële vergoeding toch fair vinden.

Uitbesteding taken

Bijna de helft van de mantelzorgers besteedt huishoudelijk werk uit. Een kwart van de mantelzorgers besteedt geen enkele taak uit.

 

Profiel van de deelnemers

Meer dan 90% van de mantelzorgers die de enquête invulden zijn ouder dan 60 jaar. De bevraagde mantelzorgers zorgen voornamelijk voor hun partner (45,9%) of hun ouders (37,6%). 4 op 5 mantelzorgers neemt deze zorg helemaal of grotendeels alleen op zich.

Meer weten?

Het volledige rapport kun je inkijken op het online platform Ma-zo.