Heropstart van de zorg voor personen met een chronische aandoening

Heropstart van de zorg voor personen met een chronische aandoening

Heropstart van de zorg voor personen met een chronische aandoening

zorg in ziekenhuis oudere in gang

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Sinds 4 mei wordt deze zorg langzaamaan opnieuw opgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform bracht in kaart hoe die heropstart van de zorg verloopt voor personen met een chronische aandoening.

Heropstart van de zorg

Uit het rapport over uitgestelde zorg tijdens de lockdown bleek dat een groot aandeel van de zorg werd uitgesteld. Zeker bij ziekenhuizen (81%), tandartsen (92%) en kinesitherapeuten (84%) lag het aandeel uitgestelde zorg hoog. Hoewel een deel van de patiënten (40%) er zelf voor blijft kiezen om zorg uit te stellen, vonden intussen een deel van de uitgestelde afspraken plaats. Zo’n 9 op de 10 patiënten had daarbij het gevoel voldoende geïnformeerd te zijn over de genomen beschermingsmaatregelen in de zorg. Nagenoeg alle patiënten voelden zich ook veilig tijdens de zorg door de genomen beschermingsmaatregelen.

 

Zorg in het ziekenhuis

62% van de afspraken in het ziekenhuis die uitgesteld werden door de lockdown gingen tot nu toe niet door. Het uitstel van die ziekenhuiszorg heeft echter een impact op personen met chronische aandoeningen. 30% van de respondenten schat in dat er sprake is van matige tot zware gevolgen.

De afspraken die wel konden doorgaan, vonden overwegend (69%) in het ziekenhuis plaats. Maar een vierde ging door vanop afstand, via telefoon, e-mail of beeldbellen.

Zorg bij de huisarts

Bij de meerderheid (67%) van de patienten kon hun uitgestelde afspraak bij de huisarts inmiddels doorgaan.

Vier op vijf van deze afspraken vond plaats bij de huisarts. 10% van de afspraken ging door vanop afstand, via telefoon of beeldbellen.

Zorg bij de kinesitherapeut

Amper een vierde van de uitgestelde afspraken bij de kinesitherapeut kon inmiddels doorgaan. Dit terwijl bijna de helft van die patiënten hier matige tot zware gevolgen van te ondervinden.

Van de afspraken die al plaatsvonden ging meer dan 4 op 5 bij de kinesitherapeut door. Enkele werden vanop afstand (telefonisch of beeldbellen) georganiseerd.

Zorg bij de psycholoog

Meer dan de helft (57%) van de uitgestelde consultaties bij een psycholoog kon inmiddels doorgaan.

Opvallend is dat slechts een kwart van deze consultaties bij de psycholoog zelf doorging. De meerderheid ging door vanop afstand. Via beeldbellen (40%), telefonisch (17%), e-mail (4%) of chat (4%).

Zorg bij de tandarts

7 op de 10 uitgestelde afspraken bij de tandarts kon nog niet doorgaan. In bijna een kwart van de gevallen heeft dit matige tot ernstige gevolgen voor de gezondheid.

4 op 5 afspraken ging bij de tandarts door. Daarnaast waren er ook enkele (15%) telefonische consultaties.

Meer weten?

Je kan alle resultaten nalezen in het rapport van het Vlaams Patiëntenplatform.