Steeds minder motivatie om coronamaatregelen te volgen

Steeds minder motivatie om coronamaatregelen te volgen

Steeds minder motivatie om coronamaatregelen te volgen

Mondmaskers op waslijn

De motivatie om de coronamaatregelen strikt op te volgen, zakt weg. Slechts 1 op de 3 Vlamingen is nog gemotiveerd. Dat blijkt uit het meest recente onderzoek van de Universiteit Gent. In maart was 81% gemotiveerd om de maatregelen te volgen. Half juli - bij de eerste versoepeling - was dat al gedaald tot 69% en afgelopen week bleek nog maar 35% achter de huidige maatregelen te staan.

"Ik denk dat het belangrijk is dat de bevolking perspectief krijgt, dat de overheid concreet aangeeft waar we naartoe willen. Dat kan door te zeggen dat we bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames zien dalen naar pakweg 50 per dag. Dan hebben we een doel voor ogen. Waar willen we staan binnen 2 weken, 4 weken, een maand? Dat helpt de bevolking om duurzaam gemotiveerd te blijven."

Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie UGent

Ook oudere generaties hebben stilaan minder motivatie

Onze vrijwillige motivatie staat vandaag op een dieptepunt. Daarbij zijn er verschillen in leeftijd. Jongvolwassenen zijn minder gemotiveerd dan oudere generaties. Maar ook oudere generaties hebben het ondertussen moeilijker om vol te houden.

Van motivatie naar moet-ivatie

Meer en meer mensen voelen aan dat het een verplichting wordt, om kritiek van anderen of een boete te vermijden. Ze zien als het een 'moet-ivatie', een karwei.

“Hoe moeilijker het wordt, hoe sneller mensen gaan toegeven aan een verleiding. Ze worden bijvoorbeeld uitgenodigd op een barbecue en ze gaan daarop in, want het kost hen al zoveel energie."

Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie UGent

Van moet-ivatie naar demotivatie

Naast deze beide vormen van motivatie wordt in het onderzoek ook de demotivatie van burgers gemeten. Gedemotiveerde burgers vertonen een hulpeloosheidsreactie: ze kunnen de energie niet meer opbrengen om de maatregelen consequent te volgen en betwijfelen het nut ervan.

Aanbevelingen

De onderzoekers pleiten voor het betrekken van gedragsexperten bij het uitwerken van het beleid, wat in andere Europese landen bijvoorbeeld wel gebeurt. Psychologen en andere gedragswetenschappers kunnen een belangrijke bijdrage leveren om een motiverend en sociaal verbindend kader uit te werken.

Blijven volhouden!

De federale overheid start deze week een campagne om de maatregelen te blijven volhouden. Heb jij ook moeite om de regels te blijven respecteren? Surf naar www.11miljoenredenen.be en ontdek waarom we samen moeten volhouden.

Je kan er bovendien je eigen boodschap creëren om anderen te overtuigen.

Meer informatie

Lees het volledige onderzoek hier.