Woonzorgcentra kunnen rekenen op ondersteuning Artsen Zonder Grenzen

Woonzorgcentra kunnen rekenen op ondersteuning Artsen Zonder Grenzen

logo azg

Bij de uitbraak van een epidemie of pandemie grijpt Artsen Zonder Grenzen overal ter wereld in. Ook in België. De organisatie helpt intussen al meer dan een maand de crisis bedwingen in ons land. Wat hebben ze gedaan en wat zijn de plannen voor de nabije toekomst?

Expertise delen

De Belgische gezondheidszorg is natuurlijk erg goed ontwikkeld. Maar het ontbreekt de gezondheidsinstellingen en zorgmedewerkers aan ervaring in zake besmettelijke ziektes op grote schaal. De coronacrisis vroeg om grote aanpassingen in de zorgsector. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van beschermend materiaal en de triage van patiënten.

Artsen Zonder Grenzen heeft hierover wel heel wat expertise in huis en was dan ook de ideale partner om de Belgische gezondheidszorg te ondersteunen. Ze sprongen bij in de zorg voor migranten en dak- en thuislozen en hielpen ziekenhuizen met technisch en strategisch advies. Gezien de ontwikkelingen, focuste de organisatie al snel ook op het ondersteunen van de woonzorgcentra. 

Ondersteuning in woonzorgcentra

Artsen Zonder Grenzen richt zich op het helpen van de meest kwetsbaren. Tijdens deze coronacrisis maken ook ouderen die in woonzorgcentra wonen deel uit van die doelgroep.

In de woonzorgcentra gaat Artsen Zonder Grenzen na welke beschermings- en voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de verspreiding van het virus onder controle te houden. Ze leren de zorgkundigen ook hoe ze de verzorging voor (vermoedelijk) besmette bewoners best aanpakken. En ze gaan na of de bewoners en medewerkers nood hebben aan psychologische ondersteuning.

Hiervoor zijn 8 teams van Artsen Zonder Grenzen voortdurend onderweg. Ze hielpen al 62 woonzorgcentra, waar samen meer dan 6 000 ouderen wonen. Bovendien volgden bijna 1 000 gezondheidsmedewerkers en eerstelijnszorgverleners online trainingen van Artsen Zonder Grenzen over beschermende en isolatiemaatregelen, testen afnemen en palliatieve zorg.

Artsen Zonder Grenzen doneerde ook heel wat noodzakelijk beschermingsmateriaal aan de woonzorgcentra als mondmaskers, handschoenen, alcoholgel en schorten.

Artsen Zonder Grenzen blijft de woonzorgcentra actief ondersteunen tot eind juni.

Meer informatie

Artsen Zonder Grenzen publiceerde een rapport over haar activiteiten naar aanleiding van de coronapandemie in België. Daarover lees je meer op de website van Artsen Zonder Grenzen.

Het volledige rapport (in het Engels) kan je hier downloaden.

Toegevoegd op 30 april 2020