Resultaten vierde COVID-19 Gezondheidsenquête

Resultaten vierde COVID-19 Gezondheidsenquête

Resultaten vierde COVID-19 Gezondheidsenquête

gezondheidsenquête

Tussen 24 september en 2 oktober riep Sciensano op om de vierde COVID-19 Gezondheidsenquête in te vullen. De enquête werd dus uitgevoerd tijdens de periode net voor de nieuwe golf. Meer dan 30 000 deelnemers beantwoorden de vragen. Wij vatten de resultaten voor je samen en kijken daarbij in het bijzonder naar de bevindingen bij ouderen.

Onvoldoende geïnformeerd

Het aandeel personen dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de maatregelen blijft verder dalen. Nog 58% van de deelnemers geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn. Bij de eerste enquête (april) gaf nog 86% van de deelnemers aan voldoende geïnformeerd te zijn.

De toename van het aantal personen dat de maatregelen niet strikt respecteert, zet zich voort. Vooral jongeren en mannen geven aan dat ze de maatregelen niet altijd strikt opvolgen. 23% van de deelnemers geeft aan de hygiënemaatregelen niet strikt toe te passen en 41% houdt niet altijd voldoende afstand. Bovendien geeft ook 17% aan dat ze niet thuisblijven wanneer ze ziek zijn. Aan de andere kant volgen de deelnemers de maatregel om mond en neus te bedekken wel beter op, zeker wanneer ze zich verplaatsen met het openbaar vervoer.

Ouderen raadplegen minder vaak een arts

Meer dan 1 op 5 deelnemers geeft aan een arts geraadpleegd te hebben in het kader van COVID-19 sinds het begin van de crisis. In lijn met de vorige bevragingen raadpleegden 65-plussers minder vaak (13%) een arts dan personen uit andere leeftijdsgroepen.

Bijna 1 op 4 deelnemers is getest op het coronavirus sinds het begin van de crisis. Ook hier ligt het percentage lager bij de 65-plussers (19%).

65-plussers wachten op een vaccin

De helft van de deelnemers wil zich zeker laten vaccineren tegen het coronavirus, indien zo’n vaccin beschikbaar wordt. Vooral de oudste leeftijdsgroep twijfelt niet. 65,5% van de 65-plussers geeft aan zich te laten vaccineren van zodra er een vaccin beschikbaar is. Slechts 5% van de 65-plussers wil zich niet laten vaccineren.

Contactopvolging

Bij contactopvolging worden personen opgespoord die contact hadden met een persoon die besmet is met het coronavirus. Die opsporing is belangrijk om de verspreiding van het virus af te remmen. 92% van de bevolking geeft aan dat ze informatie zouden doorgeven over de mensen waarmee ze in contact zijn geweest. Zeker ouderen aarzelen niet: 97% van de 65-plussers zou deze informatie doorgeven.

Als je nauw contact had met een besmet persoon, wordt aanbevolen om 7 dagen in quarantaine te gaan. 70% van de bevolking geeft aan dat ze deze aanbeveling zouden opvolgen. Vooral ouderen: 96% van de 65-plussers geeft aan in quarantaine te gaan in die situatie. Ouderen zijn ook meer geneigd om de coronalert app te instaleren op hun smartphone.

Sociale contacten

In alle leeftijdsgroepen daalt de ontevredenheid over de sociale contacten. Bij de 65-plussers geeft ongeveer 30% aan ontevreden te zijn over het aantal sociale contacten.

Geestelijke gezondheid

Tijdens de eerste COVID-19 Gezondheidsenquête in april, piekten de geestelijke gezondheidsproblemen. Intussen zijn deze cijfers gedaald, ook bij 65-plussers. Wat slaapstoornissen betreft, geven 65-plussers minder vaak aan slecht te slapen dan jongere leeftijdsgroepen. Al gaat het toch om 67% van de 65-plussers.

 

 

 

Gezondheidsvaardigheden

Gezondheidsvaardigheden verwijzen naar je vermogen om informatie te vinden, te begrijpen, te evalueren en te gebruiken om beslissingen te nemen over je gezondheid. Uit de enquête blijkt dat niet alle deelnemers beschikken over die vaardigheden. Hoewel ze aangeven dat het makkelijk is om de nodige informatie te vinden, beschouwt een groot deel van de deelnemers het als moeilijk om de betrouwbaarheid ervan te beoordelen. Bovendien vindt nog niet de helft van de deelnemers de aanbevelingen van de overheden makkelijk te begrijpen.

Het niveau van gezondheidsvaardigheden heeft een impact op de bereidheid tot vaccinatie. Meer mensen met een laag niveau van gezondheidsvaardigheden wil zich niet laten vaccineren (22%), in vergelijking met mensen met een hoog niveau van gezondheidsvaardigheden (10%). Er is ook sprake van een weerslag op het naleven van de maatregelen. Het naleven er van neemt toe, naarmate het niveau van gezondheidsvaardigheden toeneemt. Ten slotte blijken de gezondheidsvaardigheden ook een impact te hebben op de geestelijke gezondheid. Mensen met een laag niveau van gezondheidsvaardigheden, ervaren meer angst- en depressieve stoornissen.

Meer lezen?

Het volledige rapport, met alle onderzoeksresultaten, vind je op de website van Sciensano.