140 VN-lidstaten vragen meer intergenerationele solidariteit

140 VN-lidstaten vragen meer intergenerationele solidariteit

intergenrationeel ouderen jongeren solidariteit

In een gezamenlijke brief veroordelen 140 lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, de escalerende vormen van ageisme en de discriminatie van ouderen tijdens de coronacrisis. Ze roepen op tot meer solidariteit, zowel internationaal als tussen generaties, om tot een leeftijdsvriendelijke samenleving te komen. Voor het Europese ouderennetwerk AGE is het tijd voor een VN-verdrag voor de rechten van ouderen. 

Het is een understatement dat de coronacrisis een zeer negatieve impact heeft op het leven van ouderen. Proportioneel zijn er meer ouderen die aan corona zijn overleden, maar er is meer. Uit rapporten over mishandeling en verwaarlozing van ouderen en over de discriminatie en stigmatisering van oudere personen komen nog andere zaken naar voor. De kwetsbaarheid van ouderen en de problemen waarmee ze worden geconfronteerd, worden sterk versterkt door de coronacrisis. 

De ondertekenende VN-lidstaten onderstrepen de belangrijke en onmisbare rol die ouderen in onze samenleving spelen. Ze steunen daarmee de oproep van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Hij pleit ervoor dat de genomen maatregelen in de strijd tegen corona de waardigheid en de rechten van ouderen moeten respecteren en rekening te houden met hun specifieke noden. In de brief roepen de lidstaten op tot meer solidariteit tussen generaties op alle niveaus, om zo tot een leeftijdsvriendelijke samenleving te komen, waar je – ongeacht je leeftijd – van alle mensenrechten kan genieten. 

Lees de volledige brief (in het Engels).

VN-verdrag voor de rechten van ouderen?

Om die mensenrechten ook op latere leeftijd beter te beschermen, pleit AGE, het Europese netwerk van organisaties van en voor ouderen, voor een nieuw VN-verdrag voor de rechten van ouderen. AGE roept de Europese lidstaten alvast op om een gezamenlijk standpunt in te nemen over zo’n internationaal instrument om mensenrechten ook op oudere leeftijd ten volle te beschermen. 

Vlaamse Ouderenraad vraagt al langer aandacht

Sinds 2017 pleit de Vlaamse Ouderenraad ervoor dat ook België zich actief op de mensenrechtenproblematiek van ouderen toelegt, zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. Die vraag werd opgepikt in het federale parlement, via een resolutie ingediend door Els Van Hoof.

Op 28 januari 2020 organiseerde de Commissie Buitenlandse Zaken een hoorzitting over het thema, waarop de Vlaamse Ouderenraad, AGE Platform Europe, het Gelijkekansencentrum Unia en de Dienst Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken hun visie daarop konden toelichten.

Dat leidde tot een succes: de resolutie werd op 19 februari 2020 door een ruime meerderheid in de commissie goedgekeurd en op 12 maart 2020 door de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daarmee is de eerste stap naar een uitgesproken Belgisch standpunt gezet. Het is nu aan de Belgische regering om de ouderenrechten zowel in eigen land als internationaal te helpen beschermen, onder andere door actief werk te maken van een conventie tegen leeftijdsdiscriminatie en hiervoor andere EU-lidstaten warm te maken.

Toegevoegd op 29 mei 2020