AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen

AGE publiceert online lobbyhandboek rond mensenrechten ouderen

Age handbook

Internationaal staan de rechten van ouderen steeds meer in de belangstelling. Inzet van de discussie: hoe zorgen we ervoor dat de mensenrechten van ouderen wereldwijd meer gerespecteerd en afgedwongen worden? Een Verdrag voor de Rechten van de Oudere is daarbij een van de denkpistes, met voor- en tegenstanders. Om de betrokkenheid van ouderen en hun organisaties in dit debat te vergroten, publiceerde AGE Platform Europe een online handboek dat iedereen wegwijs maakt in het bestaande mensenrechtenkader, de inhoud van de discussies, de instellingen, de aanspreekpunten, …Het handboek bestaat uit 4 delen: een algemeen luik rond mensenrechten, gevolgd door een hoofdstuk over elk van de drie belangrijke internationale instellingen die rond ouderenrechten werken: de Verenigde Naties, de Raad van Europa en de Europese Unie. Momenteel zijn enkel de eerste twee delen al online gepubliceerd, alle informatie over de Raad van Europa en de Europese Unie wordt in de loop van 2016 en 2017 toegevoegd.Het handboek is enkel online te raadplegen en wordt niet op papier uitgegeven. Je kan het Older persons’ self-advocacy handbook hier inkijken: http://publications.age-platform.eu/

Toegevoegd op 1 november 2015