Minister De Croo reageert: vergrijzing ontwikkelingslanden inderdaad acute uitdaging, maar voorlopig andere keuzes

Minister De Croo reageert: vergrijzing ontwikkelingslanden inderdaad acute uitdaging, maar voorlopig andere keuzes

Op 1 oktober, de internationale dag van de ouderen, vroegen Vlaamse ontwikkelingsorganisaties en ouderenverenigingen om meer aandacht voor de grote groei van het aantal ouderen in ontwikkelingslanden. In zijn antwoord bevestigt Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo dat de vergrijzing in ontwikkelingslanden op termijn een acuut probleem dreigt te worden en dat het Belgische ontwikkelingsbeleid hier in de toekomst meer aandacht voor zal moeten hebben. Toch blijft de focus voorlopig op andere prioriteiten.

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat de minister de uitdaging erkent, maar stelt tegelijk vast dat de minister dit – tegen de prioriteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie in – zonder verdere ambities naast zich neerlegt. De Vlaamse Ouderenraad wijst er opnieuw op dat het aantal ouderen in de Belgische partnerlanden op dertig jaar gemiddeld zal verdrievoudigen, en dat er dringend nood is aan het opbouwen van voorzieningen en werkkrachten om de groeiende nood aan langdurige zorg in ontwikkelingslanden mee op te vangen.

Lees hier het antwoord van minister De Croo.

Lees hier het beleidsdossier rond zorg en gezondheid in ontwikkelingslanden.

Toegevoegd op 25 oktober 2018