Succes: Commissie Buitenlandse Zaken pleit voor sterker mensenrechtenkader ouderen

Succes: Commissie Buitenlandse Zaken pleit voor sterker mensenrechtenkader ouderen

man zon plein

Hoe blijven we mensenrechten volwaardig garanderen naarmate mensen ouder worden? Die vraag ligt momenteel voor in het federaal parlement, nu de Commissie Buitenlandse Zaken een resolutie goedkeurde die pleit voor een sterkere mensenrechtenbescherming voor ouderen wereldwijd. De resolutie, ingediend door Els Van Hoof, vraagt de federale regering onder meer om expliciet te ijveren voor een internationale conventie tegen leeftijdsdiscriminatie. De Vlaamse Ouderenraad reageert verheugd op deze stap.

Mensenrechten ouderen onvoldoende beschermd

Binnen de Verenigde Naties leeft al langer de vaststelling dat verschillende mensenrechten onvoldoende beschermd worden naarmate mensen ouder worden, en dat er onvoldoende aandacht gaat naar de mensenrechtensituatie van ouderen wereldwijd. Een van de oplossingen die op tafel ligt, is om een specifiek verdrag rond de rechten van ouderen op te stellen, net zoals dat eerder al gebeurde voor de rechten van kinderen, vrouwen en personen met een handicap.

Vlaamse Ouderenraad vraagt al langer aandacht

Sinds 2017 pleit de Vlaamse Ouderenraad ervoor dat ook Belgiƫ zich actief op de mensenrechtenproblematiek van ouderen toelegt, zowel op vlak van ontwikkelingssamenwerking als via de Europese Unie en de Verenigde Naties. Die vraag werd recent opgepikt in het federale parlement, via een resolutie ingediend door Els Van Hoof.

Schot in de zaak

Op 28 januari 2020 organiseerde de Commissie Buitenlandse Zaken een hoorzitting over het thema, waarop de Vlaamse Ouderenraad, AGE Platform Europe, het Gelijkekansencentrum Unia en de Dienst Mensenrechten van de FOD Buitenlandse Zaken hun visie daarop konden toelichten. Dat leidde tot een succes: de resolutie werd op 19 februari 2020 door een ruime meerderheid in de commissie goedgekeurd. Daarmee is de eerste stap naar een uitgesproken Belgisch standpunt gezet.

In maart volgt de bespreking in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Vlaamse Ouderenraad kijkt alvast uit naar een positief resultaat!

Toegevoegd op 28 februari 2020