Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

zelfbeschadiging

Voor haar doctoraatsonderzoek aan de VUB is Lisa Van Hove op zoek naar 75-plussers die een vragenlijst willen invullen rond zelfbeschadiging. Met het onderzoek wil ze meer te weten komen over het fysiek, psychologisch en sociaal functioneren van ouderen en hoe dat in verband staat met zelfbeschadigend gedrag. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, ook als je nog niet in aanraking kwam met zelfbeschadiging.

Zelfbeschadiging?

De term omvat zowel directe (bv. krassen, snijden) als indirecte (bv. medicatiemisbruik, voedselweigering) opzettelijke gedragingen die gericht zijn op het schade toebrengen aan zichzelf, al dan niet met suïcidale intentie.

Kenmerken

Concreet is Lisa Van Hove op zoek naar ouderen met een of meerdere van volgende profielen:

  • 75 jaar of ouder zijn
  • alleenwonend zijn of vrijgezel/ongehuwd
  • een niet-Belgische nationaliteit of origine hebben
  • zich seksueel aangetrokken voelen tot hetzelfde geslacht.

Neem deel

Voldoe jij aan één (of meerdere) kenmerken? Vul dan deze vragenlijst in.

Toegevoegd op 8 September 2023