Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

Enquête: Zelfbeschadiging bij ouderen

zelfbeschadiging

Voor haar doctoraatsonderzoek aan de VUB is Lisa Van Hove op zoek naar 60-plussers die een vragenlijst willen invullen rond zelfbeschadiging. Met het onderzoek wil ze meer te weten komen over het fysiek, psychologisch en sociaal functioneren van 60-plussers en hoe dit in verband staat met zelfbeschadigend gedrag. Iedereen kan deelnemen aan het onderzoek, ook als je nog niet in aanraking kwam met zelfbeschadiging.

Zelfbeschadiging?

De term omvat zowel directe (bv. krassen, snijden) als indirecte (bv. medicatiemisbruik, voedselweigering) opzettelijke gedragingen die gericht zijn op het schade toebrengen aan zichzelf, al dan niet met suïcidale intentie.

Neem deel

Toegevoegd op 8 juli 2022