Automatische toekenning sociaal telecomtarief een stap dichterbij

Automatische toekenning sociaal telecomtarief een stap dichterbij

oudere telefoneert aan verminderd tarief

In de commissie Mobiliteit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een wetsvoorstel goedgekeurd dat het sociaal tarief voor telecommunicatie automatisch toekent aan wie er recht op heeft. Als ook de plenaire zitting van de Kamer dit voorstel goedkeurt, moeten mensen dit sociaal tarief niet langer zelf aanvragen en komt de korting automatisch bij wie er wettelijk recht op heeft.

Administratieve rompslomp

Het sociaal telecomtarief ondersteunt mensen met een beperkt inkomen, ouderen en personen met een handicap. Het laat hen toe betaalbaar te telefoneren of internet te raadplegen. Toch blijkt dat veel rechthebbenden hiervan geen gebruik maken, vaak omdat ze zich de administratieve rompslomp willen besparen.

In 2007 werd de automatische toekenning van de sociale tarieven voor gas en elektriciteit al geregeld. Het wetsvoorstel dat nu werd goedgekeurd, wil de bestaande criteria en ICT-systemen voor het sociaal energietarief ook voor het sociale telecomtarief gebruiken. Dat zou voor heel wat administratieve vereenvoudiging zorgen.

De Vlaamse Ouderenraad volgt dit verder op en houdt je op de hoogte.

Toegevoegd op 3 juli 2020