Strengere controle op IGO

Strengere controle op IGO

Vanaf 1 juli wordt de controle strenger voor mensen die een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) ontvangen. Voortaan moet je het altijd vooraf melden als je naar het buitenland gaat. Ook als je langer dan 21 dagen op een ander adres binnen België blijft, moet je dat melden. Dat is om fraude tegen te gaan. Tegelijk wordt de procedure vereenvoudigd, zo zegt de pensioendienst.

In ons land ontvangen zowat 110 000 65-plussers een IGO. Het gaat dan om Belgen met weinig bestaansmiddelen die in het verleden geen of onvoldoende pensioenrechten hebben opgebouwd, meestal vrouwen. Ook mensen met een buitenlandse nationaliteit die hier al langer verblijven en geen bestaansmiddelen hebben, komen ervoor in aanmerking. Voorwaarde is wel dat mensen zich fysiek in België bevinden en dat wordt ook met steekproeven gecontroleerd. 

Zowel binnen- als buitenland

Die controle wordt nu strenger:

  • Wie naar het buitenland gaat, hoe kort ook, moet dat vooraf melden aan de pensioendienst.
  • Wie langer dan 21 dagen op een ander adres verblijft, binnen België, moet dat nu ook vooraf melden.

Je krijgt geen boete als je het niet doet, maar als er toevallig controle is op jouw adres, terwijl jij bijvoorbeeld aan zee verblijft met familie, riskeer je je IGO te verliezen. De overheid gaat er immers van uit dat wie afwezig is, in het buitenland verblijft en hier dus geen uitkering kan trekken. 

Meer informatie

Lees meer over de IGO, de nieuwe maatregelen en de manier van controle hier.

Toegevoegd op 27 juni 2019