Niet langer onbelast bijverdienen in 2021

Niet langer onbelast bijverdienen in 2021

geld onbelast bijverdienen verenigingswerk ouderen

Het Grondwettelijk Hof heeft de wet op het onbelast bijverdienen ongrondwettelijk verklaard. Volgens het Hof is de regeling op verschillende punten in strijd met het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie. Tot het einde van 2020 blijft de huidige regelgeving wel nog bestaan.

De bewuste regeling biedt iedereen die in hoofdberoep als zelfstandige, werknemer of ambtenaar werkt of die gepensioneerd is, de mogelijkheid om onbelast tot 6 340 euro per jaar bij te verdienen in het kader van het verenigingswerk, de occasionele diensten tussen burgers en de diensten verleend via erkende elektronische platformen. Het gaat dan om occasionele diensten aan particulieren, zoals grasmaaien of bijles geven, om verenigingswerk of om erkende platformen in de deeleconomie.

Geen opbouw van sociale rechten

Verschillende beroepsorganisaties en vakbonden waren tegen de regeling naar het Grondwettelijk Hof gestapt. Prestaties in dit stelsel leiden immers niet tot de opbouw van sociale rechten, want op de vergoeding voor die prestaties worden geen sociale bijdragen of belastingen geheven.

Het Hof geeft hen gelijk door te oordelen dat personen die als werknemer of zelfstandige dezelfde activiteiten uitoefenen in het kader van het onbelast bijverdienen zeer verschillend behandeld worden op het vlak van de arbeidswetgeving, het sociale zekerheidsstelsel en de fiscaliteit, zonder dat daar een redelijke verantwoording voor is.

Vanaf 2021

De vernietiging gaat in vanaf 2021. Tot het einde van 2020 blijven de huidige regels dus nog van kracht en kunnen personen prestaties leveren als ‘bijklusser’ en dus ook als verenigingswerker. Vanaf 1 januari 2021 verandert dit echter en zullen hun extra inkomsten ook worden belast.

Toegevoegd op 7 mei 2020