Middenveldorganisaties stellen strengere IGO-controles bij ouderen aan de kaak

Middenveldorganisaties stellen strengere IGO-controles bij ouderen aan de kaak

oudere thuis

Deze week verschenen er in enkele kranten berichten rond de controles van de Federale Pensioendienst op de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De IGO is een uitkering die wordt toegekend aan mensen boven de 65 jaar wiens inkomen te laag is. Vanuit verschillende middenveldorganisaties werd een brief verzonden naar alle Belgische parlementsleden om de controles op de verblijfsvoorwaarde aan de kaak te stellen. De organisaties vinden de vernieuwde, strenge controles sinds juli 2019 een brug te ver.

Strengere controles sinds 1 juli 2019

Om recht te hebben op de IGO, moet je effectief in België wonen. Postbodes controleren of ouderen weldegelijk in België verblijven, door minstens een keer per jaar aan te bellen en de rechthebbende te vragen om zijn identiteitskaart te tonen. Wie drie keer niet thuis is wanneer de postbode aanbelt, moet zich binnen de vijf dagen melden bij het gemeentehuis met een document dat de postbode in de bus steekt. Als je je toch niet tijdig meldt en het document niet tijdig terugstuurt, dan schorst de Pensioendienst de betaling van je IGO.

Wie naar het buitenland gaat, hoe kort ook, moet dat vooraf melden aan de pensioendienst. En wie langer dan 21 dagen op een ander adres verblijft, binnen België, moet dat vanaf nu ook vooraf melden.

Reactie van middenveldorganisaties

Deze week stelden diverse middenveldorganisaties deze controles aan de kaak. Onder andere het feit dat postbodes enkel tijdens hun derde en dus laatste bezoek het document mogen achterlaten, en de te korte termijn van vijf dagen om je aan te melden, kunnen voor hen niet door de beugel. Zij vinden de controles te verregaand.

“80-plussers die de bel niet meer horen, of mensen die enkele weken in het ziekenhuis worden opgenomen, zijn hiervan slachtoffer. En bovendien beperken de controles de bewegingsvrijheid: zelfs wie een uitstapje maakt voor een dag of twee, net over de grens, moet dat melden.”

 “Het kan niet de bedoeling zijn dat ouderen geen boodschappen of uitstappen meer durven doen uit schrik om hun uitkering te verliezen”.

Op 17 februari zullen de organisaties actie voeren aan het kabinet van de Minister van Pensioenen, Bacquelaine.

Je leest de volledige brief hier.

Reactie van de Pensioendienst

De Pensioendienst gaf reeds reactie op de brief. Ze geven daarbij onder andere volgende argumenten:

  • Administratieve vereenvoudiging: 75% van de gecontroleerde IGO-gerechtigden moet niet meer naar het gemeentehuis
  • De IGO is een uitkering, geen pensioen. Daarom gebeurt er een controle op de verblijfsvoorwaarde
  • De controle op de verblijfsvoorwaarde van de IGO is geen inbreuk op de vrijheid
  • Bpost is een neutrale logistieke dienstverlener voor de afgifte van deze controledocumenten  

De Pensioendienst plant in het voorjaar van 2020 een evaluatie van de nieuwe procedure.

Je leest hun volledige persbericht hier.

Toegevoegd op 31 Januari 2020