Online buurten
09 november 2018

iPad, da’s straffe koffie

Hoe kan je ouderen digitaal versterken en zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid vergroten? Die vraag werd onderzocht in het project ‘iPad, da’s straffe koffie’. In het gelijknamige boek wordt toegelicht hoe het project erin geslaagd is financieel kwetsbare en sociaal geïsoleerde ouderen te betrekken, hen vlotter toegang tot informatie te verschaffen en meer dan ooit contact te kunnen hebben met hun omgeving. Het boek wil inspireren en is gericht naar wie een degelijk project wil opzetten.

Lees meer
02 november 2018

Steeds meer gepensioneerden verdienen bij, al blijven ze een kleine minderheid

Het aantal gepensioneerden met een arbeidsinkomen is vorig jaar met 5% gestegen. Dat schrijft De Standaard. In totaal combineren meer dan 90 000 ouderen hun pensioen met nog wat bijverdienen. Toch blijft hun aantal relatief klein: minder dan 5% van de gepensioneerden heeft een arbeidsinkomen.

Lees meer
19 oktober 2018

Zorgbudget voor ouderen bedraagt gemiddeld 272 euro

De Vlaamse sociale bescherming helpt de zorg betaalbaar te maken via zorgbudgetten voor ouderen, mensen met zware zorgnoden en mensen met een handicap. Meer dan 102 000 ouderen (vooral 80-plussers) krijgen zo’n zorgbudget voor ouderen, goed voor gemiddeld 272 euro per maand. 80% daarvan krijgt ook nog eens een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro per maand. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2017 van de Vlaamse Sociale Bescherming.

Lees meer
Participatie kent geen leeftijd?
05 oktober 2018

Participatie kent geen leeftijd (?)

In het rapport ‘Voor spelers van 9 tot 99 jaar: participatie kent geen leeftijd (?)’ toetsten onderzoekers van het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie van de Vrije Universiteit Brussel stereotype en verouderde beelden over Vlamingen tussen 55 en 85 jaar oud. Dat doen ze aan de hand van cijfers over de participatie van ouderen: de participatiesurveys van 2004, 2009 en 2014.

Lees meer
Unia
05 oktober 2018

Unia: 70% van de ziekenhuizen heeft geen onthaalbeleid voor dove of hardhorige mensen

Amper 30 procent van de ziekenhuizen in Vlaanderen heeft een aangepast onthaalbeleid voor dove en slechthorende mensen. Die hebben daardoor vaak moeite om hun weg te vinden in het ziekenhuis, worden niet begrepen of kunnen niet volgen en vinden geen informatie op maat. Zo komt hun recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg in het gedrang. Dat concludeert Unia na een bevraging van ziekenhuizen en gesprekken met dove en slechthorende personen.

Lees meer
Onderzoeksrapport 'Zeventigplussers met kanker'
05 oktober 2018

Zeventigplussers met kanker

Op de internationale ouderendag, 1 oktober, presenteerde Kom op tegen Kanker zijn nieuwste onderzoeksraport ‘Zeventigplussers met kanker’. Daarin vraagt de organisatie bijkomende inspanningen van de zorgverstrekkers. Ouderen met kanker hebben door hun extra kwetsbaarheid nood aan duidelijke communicatie. Ook de mantelzorgers van oudere kankerpatiënten moeten voldoende aandacht krijgen.

Lees meer
Cover
14 september 2018

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

In elke gemeente kan je vanuit verschillende beleidsdomeinen werken aan preventieve gezondheid. Het Vlaams Instituut Gezond Leven maakte een inventaris met alle bronnen waar je Vlaamse en lokale gezondheidscijfers kan raadplegen met daarbij telkens een uitleg over wat elk cijfer betekent en hoe je hiermee aan de slag kan in de volgende beleidsperiode.

Lees meer
Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht
31 augustus 2018

Onderzoek brengt pijnpunten ouderenzorgsector aan het licht

Het ‘Sociaal Fonds Ouderenzorg’ voerde onderzoek om zicht krijgen op belangrijke trends in het werkveld. Daaruit bleek dat werknemers in de ouderenzorg het teamfunctioneren als belangrijkste struikelblok zien, samen met conflicthantering en probleemoplossend werken. Ook werkgevers geven deze aan als pijnpunten. Deze zaken worden door de onderzoekers ook meteen als grootste opleidingsbehoeften genoteerd. Daarnaast bracht het onderzoek nog een aantal andere zaken aan het licht waarop het Sociaal Fonds wil inspelen via hun opleidingsaanbod.

Lees meer
42,7% meer mensen met dementie tegen 2035
30 augustus 2018

42,7% meer mensen met dementie tegen 2035

Het aantal mensen met dementie zou in Vlaanderen gemiddeld met 42,7 % stijgen tegen 2035. Die cijfers maakten het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimerliga Vlaanderen samen bekend. Voor Vlaanderen wordt het aantal mensen met dementie momenteel geschat op 131 818. Dat aantal zou stijgen naar meer dan 188 000 in 2035. In enkele vooral landelijke gemeenten in Limburg en de Kempen, kan de stijging zelfs oplopen tot 90%.

Lees meer
17 augustus 2018

Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

Volgens de nieuwste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing groeien de sociale uitgaven voor de vergrijzing tegen 2040 met 3,5% van het bbp. De armoede onder gepensioneerden zal gestaag blijven dalen volgens de Vergrijzingscommissie, als gevolg van de hogere minimumuitkeringen en het feit dat meer vrouwen nu een eigen pensioen hebben opgebouwd.

Lees meer