unia arpport woonzorgcentra
01 oktober 2021

Unia: "Rechten van bewoners woonzorgcentra onder druk tijdens de coronacrisis"

Dat de eerste coronagolven een ongemeen zware impact hadden in de woonzorgcentra staat buiten kijf. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit het corona-advies van de Vlaamse Ouderenraad. Ook Unia toetste de genomen maatregelen aan de grondrechten en de ervaringen in de woonzorgcentra. Hun onderzoek resulteert in interessante bevindingen. De Vlaamse Ouderenraad kon de publicatie inkijken en geeft je de meest opvallende resultaten mee.

Lees meer
social distance
17 september 2021

Resultaten zevende COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 10 en 20 juni 2021 namen bijna  dan 18.000 personen deel aan de 7e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer
oudere handen
09 september 2021

3 aanbevelingen voor eindelevenszorg in de woonzorgcentra

De end-of-life care research group voert wetenschappelijk onderzoek uit naar eindelevenszorg in België en Europa. Zij bogen zich over de vraag hoe we kunnen komen tot een nog betere en duurzame implementatie van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in de Vlaamse woonzorgcentra.

Lees meer
levensverwachting
23 juli 2021

Daling in levensverwachting van de Belgische bevolking

Uit een recente analyse van het Belgische statistiekbureau Statbel, blijkt dat de levensverwachting van de Belgische bevolking in 2020 is gedaald. De levensverwachting bedroeg vorig jaar bij de geboorte 80,8 jaar voor de totale bevolking. Dat is een jaar minder dan de levensverwachting in 2019.

Lees meer
zorgbudget
09 juli 2021

Rekenhof bevestigt bezorgdheden Vlaamse Ouderenraad over zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Uit onderzoek van het Rekenhof naar het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood blijkt dat de termijn om zo'n budget te ontvangen, gunstig evolueert. Maar ook blijkt dat de doelgroep niet altijd bereikt wordt en dat bepaalde berekeningen er toe leiden dat zorgbehoevenden met een beperkt inkomen toch niet in aanmerking komen. Tal van ouderen lopen zo financiële steun mis. Het Rekenhof bevestigt daarmee de knelpunten die de Vlaamse Ouderenraad in 2018 al aankaartte. We pleiten nu om die onderbescherming snel aan te pakken.

Lees meer
stadsmonitor
25 juni 2021

Een blik op jouw gemeente

Nieuwe Gemeente-Stadsmonitor 2021

Hoe is het gesteld met beleidsthema’s zoals wonen, veiligheid en mobiliteit in jouw gemeente? Welke financiële middelen zetten lokale besturen in voor hun werking? Hoe tevreden zijn de inwoners over de voorzieningen in hun gemeente of stad? De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur combineert meer dan 300 indicatoren uit registratiedatabanken met meer dan 100 indicatoren uit de burgerbevraging. Zo krijgen zowel lokale besturen als iedereen die met de cijfers aan de slag wil een blik op de situatie in de eigen gemeente.

Lees meer
klimaatverandering ouderen
18 juni 2021

VN-rapport: Impact klimaatverandering op ouderenrechten

Stijgende temperaturen, hittegolven, droogtes en bosbranden, maar ook een stijging van de zeespiegel, een toenemend aantal overstromingen en orkanen, … De effecten van de klimaatverandering zijn talrijk en hebben duidelijk impact op ons leven. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) van de Verenigde Naties waarschuwt in een rapport voor de nefaste gevolgen voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de fundamentele rechten van ouderen. Wij doken in het rapport en geven enkele belangrijke bevindingen mee.

Lees meer
informele zorg verlenen
04 juni 2021

50- tot 64-jarigen verlenen het vaakst informele zorg

In het voorjaar van 2021 gaf bijna twee derde van de Vlaamse 18-plussers aan informele zorg te hebben verleend. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen. Het zijn vooral vrouwen en 50- tot 64-jarigen die intensieve informele zorg verlenen.

Lees meer
alleenwonende ouderen
04 juni 2021

93.000 meer alleenwonende ouderen tegen 2030

Uit de bevolkingsvooruitzichten van Statistiek Vlaanderen blijkt dat het aantal alleenwonenden tegen 2030 het sterkst toeneemt bij 67-plussers. Binnen die groep neemt het aantal alleenwonenden tussen 2020 en 2030 toe met 27%. De stijging is vooral te zien bij oudere mannen.

Lees meer
bewegen corona
04 juni 2021

Onderzoek: De invloed van bewegen op corona én vaccinatie

We weten dat bewegen goed is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Toch doen we het vaak nog te weinig, ook tijdens de pandemie. Nu blijkt uit een internationale studie dat voldoende beweging de kans op sterfte door infectieziekten, zoals COVID-19, met 37% verkleint.

Lees meer