Ouderen vinden steeds vaker de weg naar euthanasie

Ouderen vinden steeds vaker de weg naar euthanasie

Ouderen vinden steeds vaker de weg naar euthanasie

euthanasie

De Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie onderzocht de registratiedocumenten voor euthanasie in 2021. In totaal werd 2.699 keer euthanasie geregistreerd. In de meerderheid van de gevallen gebeurde de aanvraag door een oudere.

Bijna 70% is 70-plus

In vergelijking met 2020, nam het aantal geregistreerde euthanasieaanvragen vorig jaar toe met 10,4%. Als we naar de leeftijd van de aanvragers kijken, valt het op dat vooral ouderen voor euthanasie kiezen. 67,8% van de patiënten was ouder dan 70 jaar en 40,2% was ouder dan 80 jaar.

 

Hoewel euthanasie nog steeds voornamelijk in het ziekenhuis uitgevoerd wordt, neemt het aantal keer euthanasie dat uitgevoerd wordt in het woonzorgcentrum wel toe tot 14,3%.

Fysiek en psychisch lijden

Het zijn voornamelijk kankerpatiënten die voor euthanasie kiezen. Zij maken 62,8% van de patiëntengroep uit. Naast redenen die te maken hebben met fysiek lijden, was ook het ernstig psychisch lijden voor deze patiënten een reden om voor euthanasie te kiezen. Vaak bleken de gebruikelijke palliatieve behandelingen bij hen niet in staat om het lijden onder controle te brengen.

Het aantal patiënten dat omwille van een cognitieve stoornis zoals dementie voor euthanasie koos, bleef stabiel. Het ging in 2021 om 26 personen, tegenover 22 personen in 2020 en 26 in 2019. De Vlaamse Ouderenraad deed in 2020 een interview met het Expertisecentrum Dementie en Palliatieve Zorg Vlaanderen, over euthanasie bij dementie. Je kan het interview in deze editie van Actueel lezen (pagina 30 tot 33).

Meer lezen

De volledige analyse met alle cijfergegevens vind je terug op de website van de federale overheid.