Vlaamse ouderen geven hun leven een 7 op 10

Vlaamse ouderen geven hun leven een 7 op 10

Vlaamse ouderen geven hun leven een 7 op 10

levenstevredenheid

Vlaamse ouderen geven hun leven een gemiddelde score van 7,3 op 10. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Vlaamse 18-plussers. Ouderen scoren hoger dan gemiddeld over hun sociale contacten, hun vrijetijdsbesteding en hun levensstandaard. Op vlak van hun gezondheid scoren ze dan weer lager ten opzichte van andere generaties.

Totale bevolking

Bij de totale Vlaamse bevolking boven 18 jaar is ongeveer vier op de vijf tevreden over de contacten met vrienden en kennissen. Ongeveer drie kwart geeft aan tevreden te zijn over hun vrijetijdsbesteding, hun eigen levensstandaard en hun gezondheid. De algemene levenstevredenheid ligt hoger bij langgeschoolden dan bij kortgeschoolden en ook hoger bij personen die samenwonen met een partner dan bij singles of alleenstaande ouders.

65-plussers positief over sociale contacten en vrije tijd

Met een aandeel van 84% dat aangeeft heel tevreden te zijn over de sociale contacten met vrienden en kennissen, scoren de Vlaamse 65-plussers hoger dan de totale bevolking (79,7%). Ook over de vrijetijdsbesteding (79,5% versus 76,7%) en over hun levensstandaard (78,6% versus 77,9%) tonen de Vlaamse ouderen zich meer tevreden dan de totale bevolking.

65-plussers minder tevreden over gezondheid

Opvallend is dat er bij de Vlaamse 65-plussers minder mensen zijn die ‘(heel) tevreden’ zijn over hun gezondheid (64,8% tegenover 73,5% bij de volledige bevolking), terwijl meer ouderen zich hier ‘neutraal’ over uitlaten (21,9% tegenover 15,9% in de totale populatie).

Meer informatie

Lees het volledige onderzoek op de website van Statistiek Vlaanderen.