stapel kranten

Hoe communiceren kranten over ouderen?

Hoe zit het met de beeldvorming van ouderen in de media? Welke woorden worden er gebruikt om de doelgroep aan te spreken? En is de berichtgeving over ouderen positief of negatief? Evi Alens, studente Master Journalistiek aan de VUB, onderzocht het.

Lees meer
verbondenheid woonzorgcentra

Onderzoek naar meer verbinding in woonzorgcentra

Geconfronteerd met heel wat uitdagingen, zoeken woonzorgcentra naar andere manieren om zich te organiseren. Een concept dat meer en meer ingang vindt, is innovatieve arbeidsorganisatie, of kortweg IAO. Hogeschool Vives organiseerde een praktijkgericht onderzoek naar verbondenheid in West-Vlaamse woonzorgcentra die inzetten op IAO. Wij nemen je mee in de belangrijkste bevindingen.

Lees meer
preventie

Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

Welke acties doen woonzorgcentra en assistentiewoningen voor de preventieve gezondheid van hun bewoners? Dat onderzocht het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Het gaat over initiatieven rond voeding, beweging, lang stilzitten, roken en alcohol. En ook over het mentaal welbevinden. Alle resultaten werden gebundeld in een handige brochure.

Lees meer
ouder koppel

Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

In 2070 zouden vrouwen gemiddeld 90 jaar en mannen 88 jaar kunnen worden. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2021-2070 van het Federaal Planbureau. Die stijging van de levensverwachting zou er bovendien voor zorgen dat ons land tegen 2070 12,9 miljoen inwoners telt. 

Lees meer
corona

Resultaten negende COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 13 en 23 december 2021 namen 22.354 personen deel aan de 9e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De bevraging werd uitgevoerd op het hoogtepunt van de vierde coronagolf. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer
inimuminkomens

Minimuminkomens beschermen onvoldoende tegen armoede

De minimuminkomens in Vlaanderen beschermen niet altijd tegen armoede. Dat blijkt uit een evaluatie door het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van Thomas More hogeschool.

Lees meer
bellende oudere

Aantal oproepen van 50-plussers stijgt bij Tele-Onthaal

Al van bij de eerste coronagolf beantwoordde Tele-Onthaal een recordaantal oproepen. Ook tijdens de intussen vierde golf blijkt de nood aan een luisterend oor groot. Het aantal oproepen bewijst dat de voorbije maand vooral mentaal zwaar was voor alleenwonenden en ouderen.

Lees meer
fiets

Aantal fatale fietsongevallen met 65-plussers in België verdubbelt bijna

In de eerste negen maanden van 2021 zijn al negentien 65-plussers gestorven na een fietsongeval. In vergelijking met vorig jaar is dat bijna een verdubbeling. Ook het totale aantal verkeersdoden in Vlaanderen vertoont een onrustwekkende stijging. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias. 

Lees meer
oudere vrouw treurt om verlies echtgenoot

In 2020 verloren meer dan 45.000 Belgen hun partner

In 2020 verloren meer dan 45.000 personen hun partner en werden zo weduwe of weduwnaar. Door de oversterfte in 2020 is het aantal verweduwingen ten opzichte van 2019 met 13,9% gestegen. Die stijging bedraagt 25,1% in het Brussels Gewest, 19,4% in Wallonië en 9,9% in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

Lees meer
oudere aan loket

E-government nog steeds weinig populair bij ouderen

Sinds de coronacrisis is de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid met 12% toegenomen. Toch heeft 48% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid. Dat blijkt uit cijfers over het ICT-gebruik bij huishoudens van Statbel.

Lees meer