inimuminkomens
16 december 2021

Minimuminkomens beschermen onvoldoende tegen armoede

De minimuminkomens in Vlaanderen beschermen niet altijd tegen armoede. Dat blijkt uit een evaluatie door het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van Thomas More hogeschool.

Lees meer
bellende oudere
09 december 2021

Aantal oproepen van 50-plussers stijgt bij Tele-Onthaal

Al van bij de eerste coronagolf beantwoordde Tele-Onthaal een recordaantal oproepen. Ook tijdens de intussen vierde golf blijkt de nood aan een luisterend oor groot. Het aantal oproepen bewijst dat de voorbije maand vooral mentaal zwaar was voor alleenwonenden en ouderen.

Lees meer
fiets
02 december 2021

Aantal fatale fietsongevallen met 65-plussers in België verdubbelt bijna

In de eerste negen maanden van 2021 zijn al negentien 65-plussers gestorven na een fietsongeval. In vergelijking met vorig jaar is dat bijna een verdubbeling. Ook het totale aantal verkeersdoden in Vlaanderen vertoont een onrustwekkende stijging. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias. 

Lees meer
oudere vrouw treurt om verlies echtgenoot
02 december 2021

In 2020 verloren meer dan 45.000 Belgen hun partner

In 2020 verloren meer dan 45.000 personen hun partner en werden zo weduwe of weduwnaar. Door de oversterfte in 2020 is het aantal verweduwingen ten opzichte van 2019 met 13,9% gestegen. Die stijging bedraagt 25,1% in het Brussels Gewest, 19,4% in Wallonië en 9,9% in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel.

Lees meer
oudere aan loket
02 december 2021

E-government nog steeds weinig populair bij ouderen

Sinds de coronacrisis is de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid met 12% toegenomen. Toch heeft 48% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid. Dat blijkt uit cijfers over het ICT-gebruik bij huishoudens van Statbel.

Lees meer
impact covid vaccinatie
02 december 2021

Onderzoek toont de positieve impact van de COVID-19-vaccins

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, voerde een onderzoek uit naar de impact van de COVID-19-vaccins. Daaruit blijkt dat er na een vaccinatie een vermindering is van het risico op een infectie en een vermindering van het risico op een ernstige vorm van COVID-19.

Lees meer
medische zorg uitgesteld
02 december 2021

Zorg wordt opnieuw uitgesteld

Tijdens de eerste golven van de coronacrisis bleek het uitstellen van zorg een hardnekkig probleem. Nu de vierde coronagolf in volle gang is, worden patiënten daar opnieuw mee geconfronteerd. Uit een peiling van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat meer dan 1 op 4 personen met een chronische aandoening met uitgestelde zorg te maken krijgt.

Lees meer
gezondheidsenquête
02 december 2021

Resultaten achtste COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 5 en 18 oktober 2021 voerde Sciensano al voor de achtste keer tijdens de coronacrisis een gezondheidsenquête uit. Aan de bevraging namen deze keer 17.347 mensen deel. De enquête kent een aantal opvallende resultaten. Zo nemen de negatieve effecten van de coronacrisis op verschillende levensdomeinen af én gaat ook de sociale en geestelijke gezondheid van de deelnemers erop vooruit. Belangrijk om mee te nemen is wel dat de enquête werd uitgevoerd net voor de vierde golf in alle hevigheid losbarstte.  

Lees meer
inkomen ouderen
25 november 2021

Armoederisico voor 65-plussers opnieuw hoger dan voor andere leeftijdsgroepen

16% van de Vlaamse 65-plussers leefde in 2020 in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dit percentage is, net zoals de voorbije jaren, hoger in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Zo blijkt uit de laatste cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Lees meer
mantelzorg
05 november 2021

Publicatie 'Naar een nieuwe mantelzorg'

Mantelzorg bieden brengt ook een administratief kluwen en een uitdagende combinatie met werk of studie met zich mee. En vaak gaat het ook gepaard met een gebrek aan erkenning. Dat kan beter. Tien Belgische en negen Nederlandse sociaal innovatoren en  ondernemers gingen samen met heel wat organisaties de uitdaging aan. Samen identificeerden ze de knelpunten in het huidige mantelzorgsysteem, en gingen ze een jaar aan de slag om oplossingen te formuleren. Vandaag zijn hun gezamenlijke aanbevelingen klaar.

Lees meer