bewegen corona

Onderzoek: De invloed van bewegen op corona én vaccinatie

We weten dat bewegen goed is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Toch doen we het vaak nog te weinig, ook tijdens de pandemie. Nu blijkt uit een internationale studie dat voldoende beweging de kans op sterfte door infectieziekten, zoals COVID-19, met 37% verkleint.

Lees meer
bevolkingscijfers

Statistiek Vlaanderen: Steeds meer ouderen tegen 2030

Tussen 2020 en 2030 wordt er een stijging van het aantal Vlaamse 67-plussers verwacht. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen. Ook zien we dat het aantal jongeren onder de 18 jaar tegen 2030 zal afnemen. Wij doken in de cijfers en geven je enkele opvallende zaken mee.

Lees meer
welvaartsenveloppe

Ook gepensioneerden pikken graantje mee uit welvaartsenveloppe

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zowel de minimumpensioenen als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgen vanaf 1 juli met 2%. Ook de oudste pensioenen en het vakantiegeld voor gepensioneerden worden opgetrokken.

Lees meer
medicatie ouderen

4 op de 10 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

De Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) onderzochten het langdurig geneesmiddelengebruik bij hun leden die 75-plus zijn en thuis wonen. In totaal werd het medicatiegebruik van zo’n 100 000 ouderen onder de loep genomen. En dat levert opvallende resultaten op.

Lees meer
digimeter

Nieuwe Digimeter waarschuwt voor toenemende digitale kloof

De coronacrisis zorgde voor een digitale versnelling, maar het was er één met twee snelheden. Dat blijkt uit de dertiende editie van de Digimeter. Het rapport van imec over het mediabezit en -gebruik in Vlaanderen waarschuwt voor de toenemende kloof tussen wie vlot digitaal actief is en de groeiende groep mensen die dit niet kunnen of voor wie het te snel gaat.

Lees meer
eenzame oudere

Daling van sterfte door suïcide bij ouderen

Het tweede Vlaams actieplan Suïcidepreventie liep van 2012 tot 2020. Nu de einddatum van dit actieplan bereikt werd, zorgde het Vlaams Expertisepunt Suïcidepreventie (VLESP) voor een uitgebreide evaluatie met cijfers over de sterfte door suïcide. We werpen een blik op enkele cijfers met betrekking tot ouderen.

Lees meer
zorgzame buurten

Zorgzame Buurten: inspirerende praktijken onder de loep

Binnen heel wat gemeenten leeft de ambitie om zorgzame buurten te creëren waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Een mooi concept, maar de realisatie heeft heel wat voeten in de aarde. De voorbije twee jaar ondersteunde het Fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 35 projecten waarbij gebouwd werd aan zorgzame buurten. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden, zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Lokaal Samenwerken in Zorgzame Buurten.

Lees meer
eenzamheid corona

3 op 4 65-plussers ervaart eenzaamheidsgevoelens

Resultaten zesde COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 18 en 25 maart 2021 namen iets meer dan 20.000 personen deel aan de 6e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer
energiearmoede

1 op 4 ouderen leeft in energiearmoede

Uit de nieuwe Barometer energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting blijkt dat in 2019 in België 25,6% van de 65-plussers in energiearmoede leeft. Om hun basisbehoeften te vervullen, hebben zij problemen om de facturen van hun energievoorzieningen te betalen. Het Platform tegen Energiearmoede vraagt in te zetten op een ‘participatieve renovatieaanpak’ om het tij te keren.

Lees meer
leeftijdsdiscriminatie

WHO waarschuwt voor leeftijdsdiscriminatie: wereldwijd rapport

Een op twee mensen wereldwijd maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Dat stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vast in een nieuw rapport. De WHO waarschuwt voor de impact hiervan op financieel en gezondheidsvlak en roept op tot dringende maatregelen om deze plaag voor de samenleving tegen te gaan.

Lees meer