oudere leest informatie
19 maart 2021

Info over pensioenen vanaf nu op PensionStat.be

Begin maart is PensionStat.be van start gegaan. Via dit nieuwe kennisplatform krijg je toegang tot actuele informatie over pensioenen in België. De drijvende krachten achter het project zijn Sigedis, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen van zelfstandigen.

Lees meer
ouderen tele-onthaal
12 maart 2021

Tele-Onthaal: “Ouderen dreigen kwetsbaar te worden door het wegvallen van gewone activiteiten en sociale contacten”

Tele-Onthaal blikt terug op hun oproepen na één jaar corona. De hulplijn beantwoordde een recordaantal oproepen. Nog nooit eerder was er zo een grote nood aan een luisterend oor, zowel bij jongeren als ouderen. Er was een veroudering merkbaar aan de telefoon en een verjonging aan de chat. Met 42,1% meer gesprekken over eenzaamheid dan in 2019.

Lees meer
ouderen thuis corona
26 februari 2021

Thuiswonende ouderen over (coronamaatregelen in) de ouderenzorg

Op zoek naar de mening van thuiswonende ouderen, lanceerden de Socialistische Mutualiteiten in september en oktober van vorig jaar een bevraging bij hun thuiswonende leden van 65 tot en met 89 jaar. Welk beleid willen zij bij een opflakkering van de coronapandemie en hoe zien zij de ouderenzorg in de toekomst? De resultaten zijn nu bekend.  

Lees meer
pensioenkloof
12 februari 2021

Europese genderpensioenkloof blijft groot

In 2019 ontvingen vrouwen in de Europese Unie gemiddeld 29% minder pensioen dan mannen. In vergelijking met 2010 is de genderpensioenkloof met 4.5 procentpunten afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. Met een kloof van 31,9% ligt er ook in België nog veel werk op tafel om dit verschil weg te werken.

Lees meer
eerste lijn
05 februari 2021

Rapport: ‘Wat de eerste lijn ontdekte na eerste covid-golf’

Ook de eerste lijn, zoals huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen, ... speelt tijdens de pandemie een belangrijke rol. Maar zij zijn veel minder te zien in de media. Dit rapport van de Koning Boudewijnstichting toont aan welke stappen er vooruit werden gezet in de eerste lijn, vooral op digitaal en samenwerkend vlak.

Lees meer
digitale vaardigheden ouderen
05 februari 2021

Onderzoek Statbel: 3 op 10 mensen tussen 65-74 jaar hebben geen digitale basisvaardigheden

In 2019 gaf 3 op 10 Belgen tussen 65 en 74 jaar aan niet over digitale basisvaardigheden te beschikken. Slechts 34% van de mensen in die leeftijdsgroep schatte zijn vaardigheden in op op basisniveau of boven basisniveau.  Dat blijkt uit de ICT-enquête van Statbel. De problemen van ouderen situeren zich vooral op het vlak van softwaregebruik en het oplossen van problemen. Voor informatie- en communicatievaardigheden beschikt een meerderheid wel over de nodige vaardigheden.

Lees meer
vaccinatieteller
29 Januari 2021

Hoeveel mensen zijn er al gevaccineerd (in onze woonzorgcentra)?

Als je wil weten hoeveel Vlamingen er al een vaccin kregen tegen het coronavirus, kun je de online vaccinatieteller raadplegen. Maar wist je dat er ook een aparte webpagina is waar je de vaccinaties in de woonzorgcentra op de voet kan volgen? We vertellen je er alles over.

Lees meer
digitale inclusie
29 Januari 2021

Overzicht: Deze organisaties geven je advies rond digitale inclusie

Nu de overheid, maar ook het middenveld en bedrijven steeds meer overtuigd geraken van het belang van e-inclusieve oplossingen, zitten ze soms met de handen in het haar over hoe ze dat moeten aanpakken. Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid, heeft daarom in samenwerking met de Taskforce e-inclusie een overzicht gepubliceerd van organisaties die expertise en diensten kunnen leveren om tot e-inclusieve oplossingen te komen.

Lees meer
fiets in de stad
22 Januari 2021

Onderzoek vervoersarmoede pleit voor mobiliteit op maat van iedereen

Vervoersarmoede kent verschillende vormen en is een probleem voor verschillende groepen in onze samenleving. Om efficiënte beleidsmaatregelen te treffen tegen vervoersarmoede moet er rekening gehouden worden met elk van die doelgroepen. Dat blijkt uit een onderzoek dat door onderzoekers van verschillende universiteiten werd gevoerd, in samenwerking met Mobiel 21 en het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Lees meer
palliatief debat
22 Januari 2021

Het palliatief debat: eindrapport

De afgelopen maanden startte Kom op Tegen Kanker met een breed maatschappelijk debat over levenseindezorg. Kleine groepjes van mensen kwamen online samen om ideeën en suggesties rond palliatieve zorg uit te wisselen. Die gesprekken resulteerden in een rapport dat afgelopen week werd gepubliceerd.

Lees meer