Bagage op vlieghaven
20 december 2019

1 op 5 ouderen wordt geconfronteerd met vakantiearmoede

Een week op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 1 op 6 Vlamingen geeft aan dat dit voor hen om financiële redenen niet mogelijk is. Bij 65-plussers ligt het aandeel hoger dan bij jongere leeftijdsgroepen.

Lees meer
Oudere met steunende hand
13 december 2019

50- en 60-plussers hebben vaak nog een of beide ouders

Wanneer wordt de Belg wees? Wanneer moet hij voort zonder zijn ouders? Statbel, de instelling die alle cijfers over ons land bijhoudt, becijferde het voor het eerst. De mediane leeftijd - de leeftijd die alle Belgische wezen in twee gelijke groepen splijt - is 52 jaar. De ene helft van de Belgen verloor dus voor zijn 52ste zijn beide ouders, de andere helft na zijn 52ste. Maar nog interessanter is dat het wezenonderzoek ons leert dat meer dan 1 miljoen 50- en 60-plussers nog een of beide ouders hebben en vaak ook kleinkinderen.

Lees meer
Medische gegevens delen
06 december 2019

Aantal ziekenhuizen dat medische gegevens elektronisch deelt met patiënt stijgt

Welke ziekenhuizen delen al elektronisch gegevens met de patiënt? Welke gegevens delen ze? Zijn er verschillen tussen de verschillende types ziekenhuizen? Net als in 2018 contacteerde het Vlaams Patiëntenplatform alle Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen om dit in kaart te brengen.

Lees meer
Dokter
06 december 2019

Werkbaar werk in de gezondheids- en welzijnssector

De Stichting Innovatie en Arbeid van de SERV, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, publiceerde de eerste resultaten van de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019. Die brengt de werkbeleving en de kwaliteit van de jobs van werknemers (en zelfstandige ondernemers) in Vlaanderen in beeld. In de loop van volgend jaar verschijnt er een afzonderlijk rapport voor de gezondheids- en welzijnssectoren. Wij werpen een eerste blik op de resultaten voor de sector.

Lees meer
Cover onderzoek tweede pensioenpijler
28 november 2019

Steeds meer Belgen sparen voor aanvullend pensioen

3.759.000 Belgen hebben dit jaar een aanvullend pensioen. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de jongste editie van ‘De tweede pensioenpijler in beeld’, een publicatie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over het aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen.  

Lees meer
Fixatie
13 september 2019

Bewoners van woonzorgcentra worden minder gefixeerd, maar nog te vaak een gewoonte

Uit het ‘Sectorrapport kwaliteitsindicatoren 2018’ van het Vlaams Instituut voor kwaliteit van Zorg blijkt dat minder bewoners in woonzorgcentra gefixeerd worden. Ook zijn er meer bewoners met een plan voor zorg rond het levenseinde (vroegtijdige zorgplanning). Die resultaten tonen aan dat het aanmoedigen om in te zetten op kwaliteitsbeleid en -opvolging effect heeft. Tegelijk wordt in veel woonzorgcentra ­fysieke fixatie nog te vaak gebruikt.

Lees meer
25 juli 2019

Eén op vijf Vlamingen ouder dan 65 jaar

Statistiek Vlaanderen publiceerde begin juli 2019 nieuwe cijfers over de vergrijzing. Daaruit blijkt dat in het begin van 2019 20,2% of 1 op 5 Vlamingen ouder was dan 65 jaar. In 2000 lag dat cijfer nog op 16,7%.

Lees meer
Oudere  op wandel
25 juli 2019

Levensverwachting Belgische bevolking 81,5 jaar in 2018

In 2018 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,5 jaar voor de totale bevolking, 83,7 jaar voor vrouwen en 79,2 jaar voor mannen. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Ten opzichte van 2017 is er sprake van een stijging van 0,1 jaar voor de totale bevolking.

Lees meer
Tanden
18 juli 2019

Eén op drie 70-plussers bezoekt de tandarts niet

Een jaarlijks tandartsbezoek, het is één van de sleutelfactoren voor een goede mondgezondheid. Maar hoe regelmatig gaan ouderen nog langs bij de tandarts? En hoe groot is het verschil tussen thuiswonende ouderen en ouderen in een woonzorgcentrum? De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten de mond- en tandzorg bij 70-plussers in een nieuwe studie bij meer dan 213 000 leden.

Lees meer
ouder koppel
11 juli 2019

Vergrijzingskosten pieken in 2040, daarna geleidelijke daling

Volgens de nieuwste vooruitzichten van de Studiecommissie voor de Vergrijzing stijgen de sociale uitgaven voor de vergrijzing tegen 2040 met 3,8% van het bruto binnenlands product (bbp). De armoede onder gepensioneerden zal volgens de Vergrijzingscommissie gestaag blijven dalen tot 2070, als gevolg van de hogere minimumuitkeringen en van het feit dat meer vrouwen nu een eigen pensioen hebben opgebouwd.

Lees meer