Bewoners van woonzorgcentra

5% van de Vlaamse 65-plussers woont in woonzorgcentrum

Statistiek Vlaanderen maakte nieuwe cijfers bekend over bewoners van woonzorgcentra. Die cijfers tonen aan dat in 2021 5% van de Vlaamse 65-plussers in een woonzorgcentrum woonde. Dat gaat over iets meer dan 70 000 personen.

Lees meer
Onthaal

Nieuwe Digimeter besteedt extra aandacht aan 75-plussers

De Digimeter brengt al sinds 2009 de tendensen rond bezit en gebruik van media en digitale technologie in Vlaanderen in kaart met aandacht voor de attitudes en verwachtingen tegenover nieuwe technologieën. Op aandringen van de Vlaamse Ouderenraad - en om genuanceerder stil te staan bij de bevindingen over ouderen - wordt vanaf deze editie een opsplitsing gemaakt tussen de 65- tot 74-jarigen en de 75-plussers.

Lees meer
Koning boudewijnstichting

Onderzoek Koning Boudewijnstichting: 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?'

Het is niet de eerste keer dat de Koning Boudewijnstichting de vraag 'Hoe kijken 60-plussers naar ouder worden?' onder de loep neemt. Voor zijn meest recente studie over dit topic, bevroeg de stichting ruim 2 000 ouderen tussen 60 en 84 jaar die niet hulpbehoevend zijn. De KBS polste naar hun wensen en verwachtingen over de toekomst. Uiteenlopende thema’s kwamen daarbij aan bod. Van geluk en eenzaamheid, tot wonen en het sociaal weefsel, en zorg en de percepties rond ouder worden. We sommen de meest opvallende resultaten op!

Lees meer
armoede ouderen

1 op 5 van de ouderen loopt risico op armoede

1 op 5 ouderen in België loopt het risico om in armoede of sociale uitsluiting te leven. Bij Belgen van 75 jaar of ouder gaat het zelfs om 1 op 4 personen.

Lees meer
participatiesurvey

Participatiesurvey: Steeds meer ouderen nemen deel aan sociaal-culturele activiteiten

Ondanks de coronapandemie, nam het aantal Vlaamse ouderen dat actief deelneemt aan de activiteiten van een sociaal-culturele vereniging de voorbije jaren licht toe. Bij de sportverenigingen veroorzaakte de pandemie wel een tijdelijke terugslag van oudere deelnemers, maar ondertussen neemt ook dat aantal weer toe. Dat blijkt uit de laatste Participatiesurvey die van 2020 tot en met 2022 in Vlaanderen werd afgenomen.

Lees meer
brusselse ouderen

Onder de loep: De behoeften van een groeiend aantal Brusselse ouderen

Ouderen in het Brussels gewest: hoe zit het met hun welzijns- en gezondheidstoestand? En hoe zijn de opvangs- en huisvestingsvoorzieningen georganiseerd? Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad klaart het uit in een nieuwe studie.  

Lees meer
Verenigingen

Ondanks corona en inflatie blijven verenigingen veerkrachtig

De afgelopen jaren is de slagkracht van de verenigingen in België zwaar op de proef gesteld. Na de zware impact van de coronacrisis, worden ze nu geconfronteerd met inflatie en stijgende energieprijzen. De verenigingsbarometer van de Koning Boudewijnstichting geeft aan dat de financiële basis van verenigingen verzwakt en dat hun toekomstperspectieven worden aangetast.

Lees meer
scheiding

40% meer scheidingen bij 65-plussers

In 2021 waren er 40% meer scheidingen van koppels ouder dan 65 jaar dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Volgens relatiedeskundige Rika Ponnet zijn er verschillende verklaringen.

Lees meer
leeftijdsdiscriminatie

Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

Op de Europese arbeids­markt wordt geen enkele groep in de samenleving zo hard gediscrimineerd als ouderen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent), onder begeleiding van professor Stijn Baert. Waar wereldwijd vooral mensen met een beperking naast een job grijpen, is in Europa ‘leeftijd’ het belangrijkste criterium waarop gediscrimineerd wordt.

Lees meer
Kanker en seksualiteit

Onderzoeksrapport: kanker en seksualiteit

Van juni tot en met september 2021 liep er een online bevraging van Kom op tegen Kanker. Daarin werden kankerpatiënten en hun partners bevraagd over hoe ze de communicatie van zorgverleners over seksualiteit hebben ervaren. Recent maakte Kom op tegen Kanker de resultaten en hun aanbevelingen bekend. Aangezien ook ouderen deelnamen aan het onderzoek, doken wij in de resultaten.

Lees meer