leeftijdsdiscriminatie
13 Januari 2023

Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

Op de Europese arbeids­markt wordt geen enkele groep in de samenleving zo hard gediscrimineerd als ouderen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent), onder begeleiding van professor Stijn Baert. Waar wereldwijd vooral mensen met een beperking naast een job grijpen, is in Europa ‘leeftijd’ het belangrijkste criterium waarop gediscrimineerd wordt.

Lees meer
Kanker en seksualiteit
13 december 2022

Onderzoeksrapport: kanker en seksualiteit

Van juni tot en met september 2021 liep er een online bevraging van Kom op tegen Kanker. Daarin werden kankerpatiënten en hun partners bevraagd over hoe ze de communicatie van zorgverleners over seksualiteit hebben ervaren. Recent maakte Kom op tegen Kanker de resultaten en hun aanbevelingen bekend. Aangezien ook ouderen deelnamen aan het onderzoek, doken wij in de resultaten.

Lees meer
ouderen aan de zee
13 december 2022

18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Al 18 jaar lang gebeuren er in Vlaanderen ouderenbehoefteonderzoeken. De onderzoeken worden begeleid door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en brengen de noden en behoeften van Vlaamse, thuiswonende 60-plussers in kaart. Op basis van alle gegevens van de onderzoeken die tussen 2004 en 2021 plaatsvonden, maakten auteurs Nico De Witte en Dominique Verté nu een bundeling over eenzaamheid bij ouderen.

Lees meer
oudere met dementie
13 december 2022

Dementie belangrijkste doodsoorzaak

Gezondheidsinstituut Sciensano becijferde dat dementie in 2019 opgeklommen is tot de belangrijkste doodsoorzaak in België. Vroeger waren hart- en vaatziekten traditioneel de belangrijkste doodsoorzaak, maar het aantal overlijdens dat hieraan toe te schrijven is, daalt al enkele jaren.

Lees meer
alcohol ouderen
07 december 2022

Preventiebarometer brengt alcoholgebruik ouderen in kaart

Deze week werden de eerste resultaten van de Preventiebarometer van Sciensano, in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, bekend gemaakt. Die barometer onderzoekt wat Vlamingen weten over en willen doen aan hun levensstijl en welke omgevingsfactoren gezonde keuzes bemoeilijken of bevorderen. De eerste reeks resultaten gaat over alcohol-, tabak- en cannabisgebruik. De cijfers rond alcohol kregen veel aandacht in de media. Ouderen drinken gemiddeld meer dan jongeren. En die resultaten waren voor veel mensen verrassend.

Lees meer
kleine leefgroep
02 december 2022

Onderzoek toont aan: Minder COVID-19-besmettingen en overlijdens in WZC met kleine leefgroepen

Woonzorgcentra met kleine leefgroepen en vaste zorgteams hebben de coronapandemie beter doorstaan dan woonzorgcentra met grote leefgroepen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, de Radboud Universiteit en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De onderzoekers deden een bevraging bij 318 woonzorgcentra. De Vlaamse Ouderenraad was betrokken bij het onderzoek.

Lees meer
levensverwachting
14 oktober 2022

Levensverwachting in Vlaanderen in 2021

Het Belgisch statistiekbureau Statbel deed onderzoek naar de levensverwachting van inwoners in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat in 2021 de levensverwachting bij de geboorte op 82,7 jaar lag. Wij duiken in de cijfers.

Lees meer
zorgindicatoren
14 oktober 2022

Resultaten van de jaarlijkse kwaliteitsmeting in woonzorgcentra

Elk jaar worden in de Vlaamse woonzorgcentra verschillende indicatoren gemeten. Ze geven inzicht in de zorgkwaliteit die de voorzieningen bieden. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) brengt de registraties van alle Vlaamse woonzorgcentra samen in een lijvig rapport. We zetten de belangrijkste resultaten van 2021 op een rijtje.

Lees meer
barometer
09 september 2022

Barometer Digitale Inclusie: Verschillen in inkomen en opleiding bepalen mee de digitale kwetsbaarheid van ouderen

Middenveld en overheden ondernamen de afgelopen jaren heel wat inspanningen om digitale vaardigheden aan te scherpen en de toegang tot de digitale wereld te bevorderen. Desondanks neemt het aantal Belgen dat digitaal achterop loopt nog toe.

Lees meer
vergrijzingscommissie
15 juli 2022

Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

De sociale uitgaven voor de vergrijzing in ons land zullen in 2070 29,5% van het bruto binnenlands product (bbp) uitmaken. Die uitgaven, zoals pensioenen en de gezondheidszorg, bedroegen in 2019 nog 24,5% en zouden in 2049 pieken met 29,7%. Het armoederisico van gepensioneerden zou tegen 2070 wel dalen. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Lees meer