brusselse ouderen
16 februari 2023

Onder de loep: De behoeften van een groeiend aantal Brusselse ouderen

Ouderen in het Brussels gewest: hoe zit het met hun welzijns- en gezondheidstoestand? En hoe zijn de opvangs- en huisvestingsvoorzieningen georganiseerd? Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad klaart het uit in een nieuwe studie.  

Lees meer
Verenigingen
03 februari 2023

Ondanks corona en inflatie blijven verenigingen veerkrachtig

De afgelopen jaren is de slagkracht van de verenigingen in België zwaar op de proef gesteld. Na de zware impact van de coronacrisis, worden ze nu geconfronteerd met inflatie en stijgende energieprijzen. De verenigingsbarometer van de Koning Boudewijnstichting geeft aan dat de financiële basis van verenigingen verzwakt en dat hun toekomstperspectieven worden aangetast.

Lees meer
scheiding
27 Januari 2023

40% meer scheidingen bij 65-plussers

In 2021 waren er 40% meer scheidingen van koppels ouder dan 65 jaar dan in 2015. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Volgens relatiedeskundige Rika Ponnet zijn er verschillende verklaringen.

Lees meer
leeftijdsdiscriminatie
13 Januari 2023

Oudere sollicitanten vallen het vaakst uit de boot op de arbeidsmarkt

Op de Europese arbeids­markt wordt geen enkele groep in de samenleving zo hard gediscrimineerd als ouderen. Dat blijkt uit doctoraatsonderzoek van Louis Lippens (UGent), onder begeleiding van professor Stijn Baert. Waar wereldwijd vooral mensen met een beperking naast een job grijpen, is in Europa ‘leeftijd’ het belangrijkste criterium waarop gediscrimineerd wordt.

Lees meer
Kanker en seksualiteit
13 december 2022

Onderzoeksrapport: kanker en seksualiteit

Van juni tot en met september 2021 liep er een online bevraging van Kom op tegen Kanker. Daarin werden kankerpatiënten en hun partners bevraagd over hoe ze de communicatie van zorgverleners over seksualiteit hebben ervaren. Recent maakte Kom op tegen Kanker de resultaten en hun aanbevelingen bekend. Aangezien ook ouderen deelnamen aan het onderzoek, doken wij in de resultaten.

Lees meer
ouderen aan de zee
13 december 2022

18 jaar ouderenbehoefteonderzoeken in Vlaanderen

Al 18 jaar lang gebeuren er in Vlaanderen ouderenbehoefteonderzoeken. De onderzoeken worden begeleid door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en brengen de noden en behoeften van Vlaamse, thuiswonende 60-plussers in kaart. Op basis van alle gegevens van de onderzoeken die tussen 2004 en 2021 plaatsvonden, maakten auteurs Nico De Witte en Dominique Verté nu een bundeling over eenzaamheid bij ouderen.

Lees meer
oudere met dementie
13 december 2022

Dementie belangrijkste doodsoorzaak

Gezondheidsinstituut Sciensano becijferde dat dementie in 2019 opgeklommen is tot de belangrijkste doodsoorzaak in België. Vroeger waren hart- en vaatziekten traditioneel de belangrijkste doodsoorzaak, maar het aantal overlijdens dat hieraan toe te schrijven is, daalt al enkele jaren.

Lees meer
alcohol ouderen
07 december 2022

Preventiebarometer brengt alcoholgebruik ouderen in kaart

Deze week werden de eerste resultaten van de Preventiebarometer van Sciensano, in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, bekend gemaakt. Die barometer onderzoekt wat Vlamingen weten over en willen doen aan hun levensstijl en welke omgevingsfactoren gezonde keuzes bemoeilijken of bevorderen. De eerste reeks resultaten gaat over alcohol-, tabak- en cannabisgebruik. De cijfers rond alcohol kregen veel aandacht in de media. Ouderen drinken gemiddeld meer dan jongeren. En die resultaten waren voor veel mensen verrassend.

Lees meer
kleine leefgroep
02 december 2022

Onderzoek toont aan: Minder COVID-19-besmettingen en overlijdens in WZC met kleine leefgroepen

Woonzorgcentra met kleine leefgroepen en vaste zorgteams hebben de coronapandemie beter doorstaan dan woonzorgcentra met grote leefgroepen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, de Radboud Universiteit en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De onderzoekers deden een bevraging bij 318 woonzorgcentra. De Vlaamse Ouderenraad was betrokken bij het onderzoek.

Lees meer
levensverwachting
14 oktober 2022

Levensverwachting in Vlaanderen in 2021

Het Belgisch statistiekbureau Statbel deed onderzoek naar de levensverwachting van inwoners in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat in 2021 de levensverwachting bij de geboorte op 82,7 jaar lag. Wij duiken in de cijfers.

Lees meer