grootouder bakt met kleinkind
27 maart 2020

29 000 grootouders wonen samen met kleinkinderen

In de huidige coronacrisis wordt aan ouders gevraagd om grootouders niet langer te bezoeken, en geen beroep meer op hen te doen voor de opvang van kinderen. Al is de werkelijke afstand tussen grootouders en kleinkinderen in de praktijk sowieso vrij klein. Zo’n 29 000 65-plussers zijn zelfs inwonend bij hun (klein)kinderen tot 15 jaar. Dat maakt Statbel, het Belgische statistiekbureau, bekend. Zich afzonderen van de kleinkinderen is voor hen in feite onmogelijk.

Lees meer
Digimeter
21 februari 2020

Digimeter 2019: tendensen voor ouderen

De Digimeter is de jaarlijkse monitor van imec die onderzoek doet in Vlaanderen naar media en ICT: wat hebben we, wat doen we ermee en hoe voelen we ons daarbij? Voor de groep 65-plussers lijken de resultaten overwegend positief te zijn. De Vlaamse Ouderenraad zoomt hier dieper op in.

Lees meer
oudere aan het lezen
31 Januari 2020

75-plussers extra kwetsbaar voor psychische problemen

Het Belgisch Instituut voor Gezondheid (Sciensano) maakt opnieuw resultaten bekend van de gezondheidsenquête 2018. In het rapport ‘Geestelijke gezondheid en welzijn’ lezen we dat twee derde de van de ondervraagden een goed niveau van psychologisch welzijn heeft. Maar ongeveer 1 op de 10 volwassenen lijdt aan een psychische stoornis zoals angst of depressie. Sommige groepen, zoals 75-plussers, zijn meer kwetsbaar dan andere.

Lees meer
dokter die resultaten bespreekt
31 Januari 2020

Gezondheidsgeletterdheid: een derde van de Belgen begrijpt info over zijn gezondheid niet

In België ondervindt 30 tot 45% van de bevolking problemen met ‘gezondheidsgeletterdheid’, ofwel het begrijpen van informatie over zijn gezondheid. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht internationale actieplannen en deed suggesties voor een eerste plan in ons land.

Lees meer
eenzame oudere
17 Januari 2020

Onderzoek naar eenzaamheid bij ouderen in woonzorgcentra

Hoewel heel wat woonzorgcentra activiteiten organiseren om bewoners met elkaar in contact te brengen en sociaal isolement tegen te gaan, zijn eenzaamheidsgevoelens er toch vaak alomtegenwoordig. Dat bevestigt ook nieuw onderzoek van de Amerikaanse San Diego School of Medicine. Het onderzoek bevestigt de bekende risicofactoren, maar belicht ook een aantal factoren die de veerkracht van ouderen kunnen bevorderen.

Lees meer
geld prijs
17 Januari 2020

Kostprijs woonzorgcentrum stijgt naar gemiddeld 59,05 euro per dag

Wie in een woonzorgcentrum verblijft, betaalde daar vorig jaar gemiddeld 59,05 euro per dag voor, omgerekend bijna 1.800 euro per maand. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat is opnieuw een stijging van 2,54% ten opzichte van 2018, toen er ook al een stijging te voelen was. Ter vergelijking: in 2016 kostte een maand in het woonzorgcentrum gemiddeld nog 1.660 euro. 

Lees meer
lamp energie
10 Januari 2020

Stijging van het aantal klachten over energie in 2019

De federale Ombudsdienst voor Energie heeft tijdens het werkingsjaar 2019 in totaal 7.055 klachten ontvangen (5% meer dan in 2018 en 22% meer dan in 2017), waarvan 64,15% Nederlandstalige klachten, 35,83% Franstalige en 0,02% Duitstalige klachten. De klachten gingen vooral over verkoop- en marktpraktijken van energieleveranciers. Een probleem dat de Vlaamse Ouderenraad ook eerder al aankaartte.

Lees meer
Vitamine D
10 Januari 2020

Vitamine D kan chronische ontstekingen bij ouderen afremmen

De onderzoeksgroep Frailty in Ageing, verbonden aan de VUB, toonde aan dat vitamine D chronische ontstekingen bij ouderen kan afremmen. Goed nieuws, chronische ontstekingen zijn immers een kwaal die heel wat ouderen treft. Bovendien kunnen ze leiden tot chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes en artrose.

Lees meer
Cover
20 december 2019

Nieuw armoedeverslag pleit voor een sociaal klimaatbeleid

Het Steunpunt Armoedebestrijding focust in zijn nieuw tweejaarlijks verslag op ‘Duurzaamheid en armoede’. Daarin wordt het idee dat personen in armoede niet geïnteresseerd zouden zijn in de toekomst van onze planeet van tafel geveegd en vraagt het steunpunt meer aandacht voor het sociale luik in het klimaatbeleid.

Lees meer
Onderzoek
20 december 2019

Op zoek naar onderzoek over mantelzorg?

Nam je al een kijkje op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg? Je vindt er vanaf nu ook cijfermateriaal en wetenschappelijke inzichten over mantelzorg in Vlaanderen en België.

Lees meer