pensioen
13 mei 2022

Ombudsman Pensioenen: “4 op 5 gepensioneerden mist informatie over pensioen”

Bijna vier op de vijf gepensioneerden wordt niet ingelicht als er nieuwe info beschikbaar is in Mypension, het online platform voor je pensioenopvolging. Wie bij de pensioenaanvraag koos om briefwisseling per post te ontvangen, krijgt wel de meest cruciale documenten in de brievenbus, maar krijgt géén verwittiging over wijzigingen. De Ombudsman Pensioenen roept de overheid op om mensen beter te informeren en te ondersteunen.

Lees meer
eenzaamheid
13 mei 2022

Bijna 1 op 8 Belgische ouderen kampt met eenzaamheidsgevoelens

In de laatste drie maanden van 2021 gaf 6 op 10 landgenoten tussen 65 en 74 jaar aan zich zelden tot nooit eenzaam te voelen. Toch geeft bijna 1 op 8 Belgische ouderen in die leeftijdscategorie aan zich altijd of meestal eenzaam te voelen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden van Statbel.

Lees meer
trein aangepast
06 mei 2022

Slechts 25 Belgische stations volledig toegankelijk

In België zijn slechts 25 stations volledig toegankelijk. Dit blijkt uit cijfers van CAWaB, een collectief van Franstalige verenigingen dat de toegankelijkheid voor iedereen met een beperkte mobiliteit wil verdedigen en bevorderen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet erkent het probleem en wil 250 stations toegankelijk maken tegen 2030.

Lees meer
zorgen maken
06 mei 2022

Waar maken ouderen zich zorgen over?

Resultaten tiende COVID-19-Gezondheidsenquête

Terwijl de coronapandemie blijft voortrazen, zijn er ook andere verontrustende kwesties die mensen wakker houden. Dat beseften ook de onderzoekers achter de COVID-19-Gezondheidsenquêtes. Voor de 10e editie kleurden ze buiten de lijntjes en gingen ze op zoek naar welke thema’s ons zorgen baren.

Lees meer
digimeter
06 mei 2022

Digimeter 2021: 1 op 3 Vlamingen vindt digitalisering moeilijk

Voor 1 op 3 Vlamingen is omgaan met digitale technologieën nog steeds niet gemakkelijk. Dat blijkt uit de laatste editie van de Digimeter. Het rapport van imec over het mediabezit en -gebruik in Vlaanderen toont bovendien aan dat ouderen in 2021 nog vaak met digitale moeilijkheden kampten. Toch zien we ook enkele positieve tendensen.  

Lees meer
oudere in wzc
29 april 2022

Steeds meer mensen vinden de Woonzorglijn

Ten opzichte van 2020 waren er afgelopen jaar 14% minder vragen en klachten. Maar in vergelijking met 2019 vonden flink wat meer mensen hun weg naar de Woonzorglijn: in 2021 werden er 682 meer vragen gesteld en klachten gemeld. De klachten blijken ook een stuk complexer dan vroeger.

Lees meer
levenstevredenheid
14 april 2022

Vlaamse ouderen geven hun leven een 7 op 10

Vlaamse ouderen geven hun leven een gemiddelde score van 7,3 op 10. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Vlaamse 18-plussers. Ouderen scoren hoger dan gemiddeld op hun sociale contacten, hun vrijetijdsbesteding en hun levensstandaard. Op vlak van hun gezondheid scoren ze dan weer lager in vergelijking met andere generaties.

Lees meer
online shoppen
14 april 2022

Online aankopen winnen ook bij ouderen aan terrein

48% van de ouderen tussen 65 en 74 jaar bestelde tussen mei 2020 en mei 2021 producten of diensten voor privégebruik via een website of een app. Dat blijkt uit een onderzoek van Statistiek Vlaanderen. Toch kocht 46% van onze landgenoten tussen 65 en 74 jaar nog nooit iets op internet. De aantallen zijn dus bijna even hoog.

Lees meer
euthanasie
08 april 2022

Ouderen vinden steeds vaker de weg naar euthanasie

De Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie onderzocht de registratiedocumenten voor euthanasie in 2021. In totaal werd 2.699 keer euthanasie geregistreerd. In de meerderheid van de gevallen gebeurde de aanvraag door een oudere.

Lees meer
digitale vaardigheden
01 april 2022

3 op 10 Belgische ouderen beschikt over een basis aan digitale vaardigheden

Terwijl 54% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar minstens over een basis aan digitale vaardigheden beschikt, neemt dit percentage bij de Belgische ouderen tussen 65 en 74 jaar af tot 29%. Dat blijkt uit de ICT-enquête die Statbel, het Belgische Statistiekbureau, uitvoerde voor het jaar 2021. De bevraagde ouderen scoren vooral goed qua communicatieve vaardigheden en informatie- en datageletterdheid, maar veel minder op het vlak van veiligheid en het creëren van digitale content.

Lees meer