Vitamines en gewichten
05 juli 2019

Resultaten Gezondheidsenquête 2018

Het Belgisch Instituut voor Gezondheid (Sciensano) maakte de eerste resultaten van de gezondheidsenquête 2018 bekend. In het rapport ‘Gezondheid en kwaliteit van leven’ kom je meer te weten over onder andere gezondheidsbeleving, langdurige beperkingen en chronische aandoeningen. Voor de eerste keer heeft de enquête ook aandacht voor kwetsbaarheid bij ouderen.

Lees meer
geld
28 juni 2019

Armoederisico 65-plussers stijgt terug naar 15%

De sterke daling van het armoederisico onder ouderen lijkt zich niet meer verder te zetten. De voorbije jaren bleef het armoederisico voor 65-plussers in Vlaanderen hangen op 14%, en nu stijgt het terug naar 15%. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. De cijfers sluiten aan bij de vaststelling dat de koopkracht van ouderen met een laag pensioen de laatste jaren is afgenomen. Voor de algemene bevolking ligt het armoederisico op 12,9%.

Lees meer
Cover e-dossier grootouders en hun tienerkleinkinderen
20 juni 2019

Oma en opa spelen nog altijd belangrijke rol in leven van tienerkleinkinderen

E-dossier grootouders en hun tienerkleinkinderen

De Gezinsbond onderzocht welke rol grootouders nog spelen in het leven van hun kleinkinderen als die de tienerleeftijd bereikt hebben. En zo blijkt: oma en opa blijven voor de tieners een belangrijk klankbord.

Lees meer
Oudere met de handen in elkaar
14 juni 2019

787 meldingen van ouderenmis(be)handeling in 2018

Naar jaarlijkse traditie wordt op 15 juni ouderenmis(be)handeling extra onder de aandacht gebracht. En dat is broodnodig want het blijft een duidelijke problematiek. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 787 meldingen in 2018.

Lees meer
Fietsers
26 april 2019

Verkeersveiligheidsbarometer 2018: verkeersdoden bij ouderen in stijgende lijn

Volgens de cijfers van de meest recente verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute is het aantal verkeersdoden nationaal met 7% gedaald in 2018 ten opzichte van 2017. Er waren 35 verkeersdoden minder dan een jaar eerder. Nooit eerder was het aantal verkeersdoden lager. Toch zijn er enkele onrustwekkende tendensen zoals een stijging van het aantal doden bij ouderen, net zoals voor motorrijders en fietsers. Ook het aantal fietsongevallen steeg in elke regio.

Lees meer
woonsurvey
25 april 2019

Woonsurvey 2018: slechts 1 op 2 ouderen bereid om te verhuizen

Vorig jaar werden op initiatief van de minister bevoegd voor Wonen 3 000 huishoudens in Vlaanderen mondeling bevraagd over hun woonsituatie. Net zoals bij vorige metingen levert deze bevraging gedetailleerde informatie over de woningen, de woonuitgaven, betaalbaarheid, kwaliteit, eigen woningbezit, … De Vlaamse Ouderenraad laat zijn licht schijnen op de resultaten en roept de Vlaamse regering op om hiervan een speerpunt te maken in de volgende legislatuur.

Lees meer
Gelukkig koppel
19 april 2019

Nationaal Geluksonderzoek: 'Geluk is maakbaar'

Het Nationaal Geluksonderzoek brengt in kaart wat de Belg gelukkig maakt. Met een resultaat van 6,5 op 10 behaalt de Belg een mooie score op zijn geluksrapport. Opvallend is dat ouderen (60+ en 70+) beter scoren dan jongere leeftijdsgroepen.

Lees meer
cover e-dossier over vakantieopvang
12 april 2019

Gezinsbond: "Grootouders zijn onmisbare schakel in vakantiepuzzel, maar het moet niet te gek worden"

E-dossier over vakantieopvang

Er wordt, als er oppas nodig is voor de kinderen, vaak een beroep op grootouders gedaan. En dat geldt zeker in de perioden waarin kinderen veel vrije tijd hebben, zoals deze paasvakantie. Dan wordt graag de hulp van een opa of oma ingeschakeld, zegt Anneke Blanckaert van de Gezinsbond. "Die oppasrol vervullen grootouders graag, maar het moet niet te gek worden.

Lees meer
21 maart 2019

Barometer Energiearmoede: meer mensen vrezen huis niet te kunnen verwarmen

De jaarlijkse Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting toont aan dat 21,7% van de Belgische gezinnen in 2017 kampte met een of andere vorm van energiearmoede, wat betekent dat er een lichte stijging is tegenover 2016. Alleenstaanden, voornamelijk vrouwen ouder dan 65 jaar en eenoudergezinnen, in grote meerderheid moeders met kinderen, zijn het meest getroffen. Het risico op energiearmoede is groter bij huurders, in het bijzonder bij sociale huurders, en bij gezinnen in of op zoek naar een kleine goedkope woning.

Lees meer
VAB
15 maart 2019

VAB-mobiliteitsbarometer toont mobiliteitsprofiel van 50-plussers

VAB voerde voor het eerst een grootschalig onderzoek uit naar de mobiliteitskansen van 50-plussers. Zowel online als telefonisch werden er 2.000 personen bevraagd. Daaruit blijkt dat de woonplaats een toenemende impact heeft op mobiliteitskansen naarmate we ouder worden. Wonen aan de rand van een stad of een gemeente en op het platteland vergroot het risico op sociaal isolement.

Lees meer