dossier leeftijdsdiscriminatie unia ouderen
25 juni 2020

Aantal nieuwe dossiers over leeftijdsdiscriminatie bijna status-quo

In vergelijking met 2018 kreeg Unia, het interfederale centrum voor Gelijke Kansen, vorig jaar minder meldingen over leeftijdsdiscriminatie en opende het hierover ook iets minder individuele dossiers. Dat blijkt uit het cijferverslag over de werkzaamheden van Unia in 2019. Ouderen blijken voornamelijk problemen te ondervinden met bank- en verzekeringsinstanties.

Lees meer
digitale hulpverlening zorg oudere corona
25 juni 2020

Coronacrisis gaf digitale zorg een grote duw in de rug

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Dat deden ze op vraag van het RIZIV en CHU Namur. Na uitgebreid onderzoek is het KCE van mening dat digitale consultaties een interessante aanvulling zijn op normale consultaties. Ze pleiten er dan ook voor om dit weloverwogen en stapsgewijs verder uit te bouwen.

Lees meer
mantelzorg
19 juni 2020

Twee op drie mantelzorgers zwaarder belast door corona

Mantelzorgers zetten zich dag in dag uit in voor de zorg van een zorgbehoevend familielid, vriend of buur. De ‘Dag van de mantelzorger’ op 23 juni is de ideale gelegenheid om hen in de bloemetjes te zetten. Maar bedanken alleen volstaat niet. Uit een online bevraging bij mantelzorgers van de HOGENT en Steunpunt Mantelzorg blijkt de impact van de coronacrisis groot. De vraag naar meer ondersteuning, erkenning en waardering stelt zich.

Lees meer
impact corona thuiswonende ouderen quarantaine hogent onderzoek
19 juni 2020

Impact corona op thuiswonende ouderen: digitaal communiceren en bezorgdheid om de ander

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het welzijn en het gedrag van thuiswonende ouderen. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en HOGENT, bij maar liefst 5 491 60-plussers. Het onderzoek loopt nog, maar de Vlaamse Ouderenraad kreeg alvast een inkijk in de tussentijdse resultaten.

Lees meer
fiets zebrapad ongeval
12 juni 2020

Opnieuw meer dodelijke verkeersslachtoffers bij 80-plussers in 2019

Het aantal dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeval is vorig jaar toegenomen. Ook bij de tachtigplussers zien we dit cijfer toenemen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Bij zestigers bleef het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gelijk, terwijl we bij de zeventigers een daling kunnen vaststellen.

Lees meer
Oudere vrouw
05 juni 2020

6,5% van de Vlaamse 65-plussers heeft andere herkomst

In 2018 was 6,5% van de 1,3 miljoen 65-plussers in het Vlaamse gewest niet van Belgische herkomst. Dat blijkt uit cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. In vergelijking met 2009 nam het aantal 65-plussers met een migratieachtergrond met meer dan de helft toe. Het totale aantal 65-plussers in Vlaanderen steeg in dezelfde periode met 17,7%.

Lees meer
Fietsen in het park
29 mei 2020

Het fietsrapport van Vlaamse gemeenten en steden

167 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten werden opgenomen in het Vlaams Fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting verkeerskunde. De globale resultaten zijn gematigd positief, al blijven er vooral op het vlak van fietsveiligheid nog heel wat verbeterpunten.

Lees meer
Vrijwilliger Tele Onthaal
15 mei 2020

Tele-Onthaal waarschuwt voor eenzaamheidsvirus bij 60-plussers

De coronastorm woedt over heel ons land. En de medische kant van het coronavirus is dan misschien wel zacht aan het afnemen, het eenzaamheidsvirus slaat evenwel hard toe. Tele-Onthaal laat ons weten dat zij 10% meer nieuwe oproepen krijgen van 60-plussers en alleenstaanden.

Lees meer
Oudere man
15 mei 2020

Resultaten tweede COVID-19 gezondheidsenquête

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceerde begin april (5 weken na de invoering van de maatregelen uitgevoerd ) de tweede COVID-19 gezondheidsenquête. Thema’s die deze keer bevraagd werden, zijn onze leefgewoonten (zoals voedingsgewoonten, lichaamsbeweging en alcoholgebruik) en ons mentaal en sociaal welzijn. De resultaten van die tweede enquête in de reeks zijn inmiddels bekend. We delen de belangrijkste resultaten per thema, toegespitst op ouderen.

Lees meer
zoeken op het internet
08 mei 2020

Onvoldoende digitale basisvaardigheden bij meerderheid Vlaamse ouderen

Bijna 60 % van de 55-plussers beschikt niet over de nodige vaardigheden om gebruik te maken van de aangeboden digitale toepassingen. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Statistiek Vlaanderen. Dit gebrek aan digitale vaardigheden uit zich ook in het gebruik van internet bij contacten met de overheid.

Lees meer