klimaatverandering ouderen
18 juni 2021

VN-rapport: Impact klimaatverandering op ouderenrechten

Stijgende temperaturen, hittegolven, droogtes en bosbranden, maar ook een stijging van de zeespiegel, een toenemend aantal overstromingen en orkanen, … De effecten van de klimaatverandering zijn talrijk en hebben duidelijk impact op ons leven. Het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten (OHCHR) van de Verenigde Naties waarschuwt in een rapport voor de nefaste gevolgen voor de mensenrechten, in het bijzonder voor de fundamentele rechten van ouderen. Wij doken in het rapport en geven enkele belangrijke bevindingen mee.

Lees meer
informele zorg verlenen
04 juni 2021

50- tot 64-jarigen verlenen het vaakst informele zorg

In het voorjaar van 2021 gaf bijna twee derde van de Vlaamse 18-plussers aan informele zorg te hebben verleend. Dat blijkt uit een bevraging van Statistiek Vlaanderen. Het zijn vooral vrouwen en 50- tot 64-jarigen die intensieve informele zorg verlenen.

Lees meer
alleenwonende ouderen
04 juni 2021

93.000 meer alleenwonende ouderen tegen 2030

Uit de bevolkingsvooruitzichten van Statistiek Vlaanderen blijkt dat het aantal alleenwonenden tegen 2030 het sterkst toeneemt bij 67-plussers. Binnen die groep neemt het aantal alleenwonenden tussen 2020 en 2030 toe met 27%. De stijging is vooral te zien bij oudere mannen.

Lees meer
bewegen corona
04 juni 2021

Onderzoek: De invloed van bewegen op corona én vaccinatie

We weten dat bewegen goed is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Toch doen we het vaak nog te weinig, ook tijdens de pandemie. Nu blijkt uit een internationale studie dat voldoende beweging de kans op sterfte door infectieziekten, zoals COVID-19, met 37% verkleint.

Lees meer
bevolkingscijfers
21 mei 2021

Statistiek Vlaanderen: Steeds meer ouderen tegen 2030

Tussen 2020 en 2030 wordt er een stijging van het aantal Vlaamse 67-plussers verwacht. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen. Ook zien we dat het aantal jongeren onder de 18 jaar tegen 2030 zal afnemen. Wij doken in de cijfers en geven je enkele opvallende zaken mee.

Lees meer
welvaartsenveloppe
07 mei 2021

Ook gepensioneerden pikken graantje mee uit welvaartsenveloppe

De sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de welvaartsenveloppe. Zowel de minimumpensioenen als de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) stijgen vanaf 1 juli met 2%. Ook de oudste pensioenen en het vakantiegeld voor gepensioneerden worden opgetrokken.

Lees meer
medicatie ouderen
30 april 2021

4 op de 10 75-plussers gebruikt minstens 5 geneesmiddelen voor een lange periode

De Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ) onderzochten het langdurig geneesmiddelengebruik bij hun leden die 75-plus zijn en thuis wonen. In totaal werd het medicatiegebruik van zo’n 100 000 ouderen onder de loep genomen. En dat levert opvallende resultaten op.

Lees meer
digimeter
23 april 2021

Nieuwe Digimeter waarschuwt voor toenemende digitale kloof

De coronacrisis zorgde voor een digitale versnelling, maar het was er één met twee snelheden. Dat blijkt uit de dertiende editie van de Digimeter. Het rapport van imec over het mediabezit en -gebruik in Vlaanderen waarschuwt voor de toenemende kloof tussen wie vlot digitaal actief is en de groeiende groep mensen die dit niet kunnen of voor wie het te snel gaat.

Lees meer
eenzame oudere
23 april 2021

Daling van sterfte door suïcide bij ouderen

Het tweede Vlaams actieplan Suïcidepreventie liep van 2012 tot 2020. Nu de einddatum van dit actieplan bereikt werd, zorgde het Vlaams Expertisepunt Suïcidepreventie (VLESP) voor een uitgebreide evaluatie met cijfers over de sterfte door suïcide. We werpen een blik op enkele cijfers met betrekking tot ouderen.

Lees meer
zorgzame buurten
16 april 2021

Zorgzame Buurten: inspirerende praktijken onder de loep

Binnen heel wat gemeenten leeft de ambitie om zorgzame buurten te creëren waar mensen elkaar kennen en zorg dragen voor elkaar. Een mooi concept, maar de realisatie heeft heel wat voeten in de aarde. De voorbije twee jaar ondersteunde het Fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 35 projecten waarbij gebouwd werd aan zorgzame buurten. De lessen die hieruit getrokken kunnen worden, zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Lokaal Samenwerken in Zorgzame Buurten.

Lees meer