alcohol ouderen

Preventiebarometer brengt alcoholgebruik ouderen in kaart

Deze week werden de eerste resultaten van de Preventiebarometer van Sciensano, in opdracht van het Agentschap Zorg & Gezondheid, bekend gemaakt. Die barometer onderzoekt wat Vlamingen weten over en willen doen aan hun levensstijl en welke omgevingsfactoren gezonde keuzes bemoeilijken of bevorderen. De eerste reeks resultaten gaat over alcohol-, tabak- en cannabisgebruik. De cijfers rond alcohol kregen veel aandacht in de media. Ouderen drinken gemiddeld meer dan jongeren. En die resultaten waren voor veel mensen verrassend.

Lees meer
kleine leefgroep

Onderzoek toont aan: Minder COVID-19-besmettingen en overlijdens in WZC met kleine leefgroepen

Woonzorgcentra met kleine leefgroepen en vaste zorgteams hebben de coronapandemie beter doorstaan dan woonzorgcentra met grote leefgroepen. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven, de Radboud Universiteit en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. De onderzoekers deden een bevraging bij 318 woonzorgcentra. De Vlaamse Ouderenraad was betrokken bij het onderzoek.

Lees meer
levensverwachting

Levensverwachting in Vlaanderen in 2021

Het Belgisch statistiekbureau Statbel deed onderzoek naar de levensverwachting van inwoners in Vlaanderen. Daaruit blijkt dat in 2021 de levensverwachting bij de geboorte op 82,7 jaar lag. Wij duiken in de cijfers.

Lees meer
zorgindicatoren

Resultaten van de jaarlijkse kwaliteitsmeting in woonzorgcentra

Elk jaar worden in de Vlaamse woonzorgcentra verschillende indicatoren gemeten. Ze geven inzicht in de zorgkwaliteit die de voorzieningen bieden. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) brengt de registraties van alle Vlaamse woonzorgcentra samen in een lijvig rapport. We zetten de belangrijkste resultaten van 2021 op een rijtje.

Lees meer
barometer

Barometer Digitale Inclusie: Verschillen in inkomen en opleiding bepalen mee de digitale kwetsbaarheid van ouderen

Middenveld en overheden ondernamen de afgelopen jaren heel wat inspanningen om digitale vaardigheden aan te scherpen en de toegang tot de digitale wereld te bevorderen. Desondanks neemt het aantal Belgen dat digitaal achterop loopt nog toe.

Lees meer
vergrijzingscommissie

Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

De sociale uitgaven voor de vergrijzing in ons land zullen in 2070 29,5% van het bruto binnenlands product (bbp) uitmaken. Die uitgaven, zoals pensioenen en de gezondheidszorg, bedroegen in 2019 nog 24,5% en zouden in 2049 pieken met 29,7%. Het armoederisico van gepensioneerden zou tegen 2070 wel dalen. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Lees meer
iedereen verdient vakantie

Iedereen Verdient Vakantie biedt oplossing voor 16% ouderen in vakantiearmoede

Vorig jaar leefde 16% van de Vlaamse ouderen in een huishouden dat in vakantiearmoede verkeert. Om financiële redenen kunnen ze zich geen week vakantie veroorloven. De Vlaamse Ouderenraad zet daarom graag ‘Iedereen Verdient Vakantie’ in de kijker. Dit netwerk van Toerisme Vlaanderen helpt drempels weg te werken, zodat vakantie voor velen opnieuw een mogelijkheid wordt. Zowel voor vakantiegangers met een handicap of met bijzondere noden, als voor wie over een beperkt budget beschikt.

Lees meer
pensioen

Ombudsman Pensioenen: “4 op 5 gepensioneerden mist informatie over pensioen”

Bijna vier op de vijf gepensioneerden wordt niet ingelicht als er nieuwe info beschikbaar is in Mypension, het online platform voor je pensioenopvolging. Wie bij de pensioenaanvraag koos om briefwisseling per post te ontvangen, krijgt wel de meest cruciale documenten in de brievenbus, maar krijgt géén verwittiging over wijzigingen. De Ombudsman Pensioenen roept de overheid op om mensen beter te informeren en te ondersteunen.

Lees meer
eenzaamheid

Bijna 1 op 8 Belgische ouderen kampt met eenzaamheidsgevoelens

In de laatste drie maanden van 2021 gaf 6 op 10 landgenoten tussen 65 en 74 jaar aan zich zelden tot nooit eenzaam te voelen. Toch geeft bijna 1 op 8 Belgische ouderen in die leeftijdscategorie aan zich altijd of meestal eenzaam te voelen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden van Statbel.

Lees meer
trein aangepast

Slechts 25 Belgische stations volledig toegankelijk

In België zijn slechts 25 stations volledig toegankelijk. Dit blijkt uit cijfers van CAWaB, een collectief van Franstalige verenigingen dat de toegankelijkheid voor iedereen met een beperkte mobiliteit wil verdedigen en bevorderen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet erkent het probleem en wil 250 stations toegankelijk maken tegen 2030.

Lees meer