zorgindicatoren
14 oktober 2022

Resultaten van de jaarlijkse kwaliteitsmeting in woonzorgcentra

Elk jaar worden in de Vlaamse woonzorgcentra verschillende indicatoren gemeten. Ze geven inzicht in de zorgkwaliteit die de voorzieningen bieden. Het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) brengt de registraties van alle Vlaamse woonzorgcentra samen in een lijvig rapport. We zetten de belangrijkste resultaten van 2021 op een rijtje.

Lees meer
barometer
09 september 2022

Barometer Digitale Inclusie: Verschillen in inkomen en opleiding bepalen mee de digitale kwetsbaarheid van ouderen

Middenveld en overheden ondernamen de afgelopen jaren heel wat inspanningen om digitale vaardigheden aan te scherpen en de toegang tot de digitale wereld te bevorderen. Desondanks neemt het aantal Belgen dat digitaal achterop loopt nog toe.

Lees meer
vergrijzingscommissie
15 juli 2022

Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

De sociale uitgaven voor de vergrijzing in ons land zullen in 2070 29,5% van het bruto binnenlands product (bbp) uitmaken. Die uitgaven, zoals pensioenen en de gezondheidszorg, bedroegen in 2019 nog 24,5% en zouden in 2049 pieken met 29,7%. Het armoederisico van gepensioneerden zou tegen 2070 wel dalen. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Lees meer
iedereen verdient vakantie
08 juli 2022

Iedereen Verdient Vakantie biedt oplossing voor 16% ouderen in vakantiearmoede

Vorig jaar leefde 16% van de Vlaamse ouderen in een huishouden dat in vakantiearmoede verkeert. Om financiële redenen kunnen ze zich geen week vakantie veroorloven. De Vlaamse Ouderenraad zet daarom graag ‘Iedereen Verdient Vakantie’ in de kijker. Dit netwerk van Toerisme Vlaanderen helpt drempels weg te werken, zodat vakantie voor velen opnieuw een mogelijkheid wordt. Zowel voor vakantiegangers met een handicap of met bijzondere noden, als voor wie over een beperkt budget beschikt.

Lees meer
pensioen
13 mei 2022

Ombudsman Pensioenen: “4 op 5 gepensioneerden mist informatie over pensioen”

Bijna vier op de vijf gepensioneerden wordt niet ingelicht als er nieuwe info beschikbaar is in Mypension, het online platform voor je pensioenopvolging. Wie bij de pensioenaanvraag koos om briefwisseling per post te ontvangen, krijgt wel de meest cruciale documenten in de brievenbus, maar krijgt géén verwittiging over wijzigingen. De Ombudsman Pensioenen roept de overheid op om mensen beter te informeren en te ondersteunen.

Lees meer
eenzaamheid
13 mei 2022

Bijna 1 op 8 Belgische ouderen kampt met eenzaamheidsgevoelens

In de laatste drie maanden van 2021 gaf 6 op 10 landgenoten tussen 65 en 74 jaar aan zich zelden tot nooit eenzaam te voelen. Toch geeft bijna 1 op 8 Belgische ouderen in die leeftijdscategorie aan zich altijd of meestal eenzaam te voelen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse enquête over persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden van Statbel.

Lees meer
trein aangepast
06 mei 2022

Slechts 25 Belgische stations volledig toegankelijk

In België zijn slechts 25 stations volledig toegankelijk. Dit blijkt uit cijfers van CAWaB, een collectief van Franstalige verenigingen dat de toegankelijkheid voor iedereen met een beperkte mobiliteit wil verdedigen en bevorderen. Federaal minister van Mobiliteit Gilkinet erkent het probleem en wil 250 stations toegankelijk maken tegen 2030.

Lees meer
zorgen maken
06 mei 2022

Waar maken ouderen zich zorgen over?

Resultaten tiende COVID-19-Gezondheidsenquête

Terwijl de coronapandemie blijft voortrazen, zijn er ook andere verontrustende kwesties die mensen wakker houden. Dat beseften ook de onderzoekers achter de COVID-19-Gezondheidsenquêtes. Voor de 10e editie kleurden ze buiten de lijntjes en gingen ze op zoek naar welke thema’s ons zorgen baren.

Lees meer
digimeter
06 mei 2022

Digimeter 2021: 1 op 3 Vlamingen vindt digitalisering moeilijk

Voor 1 op 3 Vlamingen is omgaan met digitale technologieën nog steeds niet gemakkelijk. Dat blijkt uit de laatste editie van de Digimeter. Het rapport van imec over het mediabezit en -gebruik in Vlaanderen toont bovendien aan dat ouderen in 2021 nog vaak met digitale moeilijkheden kampten. Toch zien we ook enkele positieve tendensen.  

Lees meer
oudere in wzc
29 april 2022

Steeds meer mensen vinden de Woonzorglijn

Ten opzichte van 2020 waren er afgelopen jaar 14% minder vragen en klachten. Maar in vergelijking met 2019 vonden flink wat meer mensen hun weg naar de Woonzorglijn: in 2021 werden er 682 meer vragen gesteld en klachten gemeld. De klachten blijken ook een stuk complexer dan vroeger.

Lees meer