digitaal cultuuraanbod corona publiq onderzoek
26 juni 2020

Digitaal cultuuraanbod is populair in coronatijden

Veel cultuurliefhebbers hebben de afgelopen maanden gebruik gemaakt van het culturele aanbod dat online te vinden is. Hun tevredenheid is daarover vrij groot. Voor de sociaal kwetsbare cultuurliefhebbers zijn er echter nog te veel drempels om hiervan te genieten. Dat blijkt uit een onderzoek van publiq, het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie, het Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid en museumPASSmusées. Ruim een derde van de deelnemers aan het onderzoek is gepensioneerd.

Lees meer
zorg in ziekenhuis oudere in gang
25 juni 2020

Heropstart van de zorg voor personen met een chronische aandoening

Tijdens de kritieke fase van de coronacrisis werd alle niet-essentiële zorg uitgesteld. Sinds 4 mei wordt deze zorg langzaamaan opnieuw opgestart. Het Vlaams Patiëntenplatform bracht in kaart hoe die heropstart van de zorg verloopt voor personen met een chronische aandoening.

Lees meer
dossier leeftijdsdiscriminatie unia ouderen
25 juni 2020

Aantal nieuwe dossiers over leeftijdsdiscriminatie bijna status-quo

In vergelijking met 2018 kreeg Unia, het interfederale centrum voor Gelijke Kansen, vorig jaar minder meldingen over leeftijdsdiscriminatie en opende het hierover ook iets minder individuele dossiers. Dat blijkt uit het cijferverslag over de werkzaamheden van Unia in 2019. Ouderen blijken voornamelijk problemen te ondervinden met bank- en verzekeringsinstanties.

Lees meer
digitale hulpverlening zorg oudere corona
25 juni 2020

Coronacrisis gaf digitale zorg een grote duw in de rug

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ging na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Dat deden ze op vraag van het RIZIV en CHU Namur. Na uitgebreid onderzoek is het KCE van mening dat digitale consultaties een interessante aanvulling zijn op normale consultaties. Ze pleiten er dan ook voor om dit weloverwogen en stapsgewijs verder uit te bouwen.

Lees meer
mantelzorg
19 juni 2020

Twee op drie mantelzorgers zwaarder belast door corona

Mantelzorgers zetten zich dag in dag uit in voor de zorg van een zorgbehoevend familielid, vriend of buur. De ‘Dag van de mantelzorger’ op 23 juni is de ideale gelegenheid om hen in de bloemetjes te zetten. Maar bedanken alleen volstaat niet. Uit een online bevraging bij mantelzorgers van de HOGENT en Steunpunt Mantelzorg blijkt de impact van de coronacrisis groot. De vraag naar meer ondersteuning, erkenning en waardering stelt zich.

Lees meer
impact corona thuiswonende ouderen quarantaine hogent onderzoek
19 juni 2020

Impact corona op thuiswonende ouderen: digitaal communiceren en bezorgdheid om de ander

De coronamaatregelen hebben een grote impact op het welzijn en het gedrag van thuiswonende ouderen. Dat blijkt uit de resultaten van een grootschalig onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Maastricht en HOGENT, bij maar liefst 5 491 60-plussers. Het onderzoek loopt nog, maar de Vlaamse Ouderenraad kreeg alvast een inkijk in de tussentijdse resultaten.

Lees meer
fiets zebrapad ongeval
12 juni 2020

Opnieuw meer dodelijke verkeersslachtoffers bij 80-plussers in 2019

Het aantal dodelijke slachtoffers bij een verkeersongeval is vorig jaar toegenomen. Ook bij de tachtigplussers zien we dit cijfer toenemen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Bij zestigers bleef het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gelijk, terwijl we bij de zeventigers een daling kunnen vaststellen.

Lees meer
Oudere vrouw
05 juni 2020

6,5% van de Vlaamse 65-plussers heeft andere herkomst

In 2018 was 6,5% van de 1,3 miljoen 65-plussers in het Vlaamse gewest niet van Belgische herkomst. Dat blijkt uit cijfers van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid. In vergelijking met 2009 nam het aantal 65-plussers met een migratieachtergrond met meer dan de helft toe. Het totale aantal 65-plussers in Vlaanderen steeg in dezelfde periode met 17,7%.

Lees meer
Fietsen in het park
29 mei 2020

Het fietsrapport van Vlaamse gemeenten en steden

167 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten werden opgenomen in het Vlaams Fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting verkeerskunde. De globale resultaten zijn gematigd positief, al blijven er vooral op het vlak van fietsveiligheid nog heel wat verbeterpunten.

Lees meer
Vrijwilliger Tele Onthaal
15 mei 2020

Tele-Onthaal waarschuwt voor eenzaamheidsvirus bij 60-plussers

De coronastorm woedt over heel ons land. En de medische kant van het coronavirus is dan misschien wel zacht aan het afnemen, het eenzaamheidsvirus slaat evenwel hard toe. Tele-Onthaal laat ons weten dat zij 10% meer nieuwe oproepen krijgen van 60-plussers en alleenstaanden.

Lees meer