oudere aan loket
02 december 2021

E-government nog steeds weinig populair bij ouderen

Sinds de coronacrisis is de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid met 12% toegenomen. Toch heeft 48% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid. Dat blijkt uit cijfers over het ICT-gebruik bij huishoudens van Statbel.

Lees meer
impact covid vaccinatie
02 december 2021

Onderzoek toont de positieve impact van de COVID-19-vaccins

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, voerde een onderzoek uit naar de impact van de COVID-19-vaccins. Daaruit blijkt dat er na een vaccinatie een vermindering is van het risico op een infectie en een vermindering van het risico op een ernstige vorm van COVID-19.

Lees meer
medische zorg uitgesteld
02 december 2021

Zorg wordt opnieuw uitgesteld

Tijdens de eerste golven van de coronacrisis bleek het uitstellen van zorg een hardnekkig probleem. Nu de vierde coronagolf in volle gang is, worden patiënten daar opnieuw mee geconfronteerd. Uit een peiling van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat meer dan 1 op 4 personen met een chronische aandoening met uitgestelde zorg te maken krijgt.

Lees meer
gezondheidsenquête
02 december 2021

Resultaten achtste COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 5 en 18 oktober 2021 voerde Sciensano al voor de achtste keer tijdens de coronacrisis een gezondheidsenquête uit. Aan de bevraging namen deze keer 17.347 mensen deel. De enquête kent een aantal opvallende resultaten. Zo nemen de negatieve effecten van de coronacrisis op verschillende levensdomeinen af én gaat ook de sociale en geestelijke gezondheid van de deelnemers erop vooruit. Belangrijk om mee te nemen is wel dat de enquête werd uitgevoerd net voor de vierde golf in alle hevigheid losbarstte.  

Lees meer
inkomen ouderen
25 november 2021

Armoederisico voor 65-plussers opnieuw hoger dan voor andere leeftijdsgroepen

16% van de Vlaamse 65-plussers leefde in 2020 in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dit percentage is, net zoals de voorbije jaren, hoger in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. Zo blijkt uit de laatste cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Lees meer
mantelzorg
05 november 2021

Publicatie 'Naar een nieuwe mantelzorg'

Mantelzorg bieden brengt ook een administratief kluwen en een uitdagende combinatie met werk of studie met zich mee. En vaak gaat het ook gepaard met een gebrek aan erkenning. Dat kan beter. Tien Belgische en negen Nederlandse sociaal innovatoren en  ondernemers gingen samen met heel wat organisaties de uitdaging aan. Samen identificeerden ze de knelpunten in het huidige mantelzorgsysteem, en gingen ze een jaar aan de slag om oplossingen te formuleren. Vandaag zijn hun gezamenlijke aanbevelingen klaar.

Lees meer
leeftijdsdiscriminatie
15 oktober 2021

7 op 10 Franstalige ouderen ervaren leeftijdsdiscriminatie

Veel ouderen worden het slachtoffer van stereotyperingen, vooroordelen en discriminatie. Dit blijkt nog maar eens uit de cijfers van een enquête die door Amnesty International werd uitgevoerd in Franstalig België.

Lees meer
gezondheidscijfers
08 oktober 2021

Benieuwd naar de preventieve gezondheidscijfers voor jouw gemeente?

Om de vier jaar peilt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, in samenwerking met de Lokale Gezondheidsoverleggen (Logo’s) en het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), naar het preventieve gezondheidsbeleid bij lokale besturen. De resultaten worden gebundeld in een brochure. Die kan bijvoorbeeld gebruikt worden om als lokaal bestuur aan de slag te gaan rond het preventief gezondheidsbeleid.

Lees meer
levensverwachting ouderen
08 oktober 2021

Levensverwachting in Vlaanderen

Het Belgische statistiekbureau Statbel deed onderzoek naar de levensverwachting van inwoners van Vlaanderen. Daaruit blijkt dat in 2020 de levensverwachting bij de geboorte op 82 jaar lag, maar er zijn verschillen per arrondissement.

Lees meer
unia arpport woonzorgcentra
01 oktober 2021

Unia: "Rechten van bewoners woonzorgcentra onder druk tijdens de coronacrisis"

Dat de eerste coronagolven een ongemeen zware impact hadden in de woonzorgcentra staat buiten kijf. Dat bleek bijvoorbeeld ook uit het corona-advies van de Vlaamse Ouderenraad. Ook Unia toetste de genomen maatregelen aan de grondrechten en de ervaringen in de woonzorgcentra. Hun onderzoek resulteert in interessante bevindingen. De Vlaamse Ouderenraad kon de publicatie inkijken en geeft je de meest opvallende resultaten mee.

Lees meer