digitale vaardigheden
01 april 2022

3 op 10 Belgische ouderen beschikt over een basis aan digitale vaardigheden

Terwijl 54% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar minstens over een basis aan digitale vaardigheden beschikt, neemt dit percentage bij de Belgische ouderen tussen 65 en 74 jaar af tot 29%. Dat blijkt uit de ICT-enquête die Statbel, het Belgische Statistiekbureau, uitvoerde voor het jaar 2021. De bevraagde ouderen scoren vooral goed qua communicatieve vaardigheden en informatie- en datageletterdheid, maar veel minder op het vlak van veiligheid en het creëren van digitale content.

Lees meer
apotheker
25 maart 2022

Medicatiegebruik bij 75-plussers in het laatste levensjaar

De Socialistische Mutualiteiten analyseerden het medicatiegebruik tijdens het laatste levensjaar van hun leden ouder dan 75 jaar. Het rapport start met een opvallende vaststelling: hoewel slechts 8% van hun leden 75-plussers zijn, wordt wel een kwart van alle geneesmiddelen aan hen afgeleverd. Hieronder lichten we enkele cijfers uit.

Lees meer
stapel kranten
25 maart 2022

Hoe communiceren kranten over ouderen?

Hoe zit het met de beeldvorming van ouderen in de media? Welke woorden worden er gebruikt om de doelgroep aan te spreken? En is de berichtgeving over ouderen positief of negatief? Evi Alens, studente Master Journalistiek aan de VUB, onderzocht het.

Lees meer
verbondenheid woonzorgcentra
18 maart 2022

Onderzoek naar meer verbinding in woonzorgcentra

Geconfronteerd met heel wat uitdagingen, zoeken woonzorgcentra naar andere manieren om zich te organiseren. Een concept dat meer en meer ingang vindt, is innovatieve arbeidsorganisatie, of kortweg IAO. Hogeschool Vives organiseerde een praktijkgericht onderzoek naar verbondenheid in West-Vlaamse woonzorgcentra die inzetten op IAO. Wij nemen je mee in de belangrijkste bevindingen.

Lees meer
preventie
18 februari 2022

Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

Welke acties doen woonzorgcentra en assistentiewoningen voor de preventieve gezondheid van hun bewoners? Dat onderzocht het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Het gaat over initiatieven rond voeding, beweging, lang stilzitten, roken en alcohol. En ook over het mentaal welbevinden. Alle resultaten werden gebundeld in een handige brochure.

Lees meer
ouder koppel
11 februari 2022

Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

In 2070 zouden vrouwen gemiddeld 90 jaar en mannen 88 jaar kunnen worden. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2021-2070 van het Federaal Planbureau. Die stijging van de levensverwachting zou er bovendien voor zorgen dat ons land tegen 2070 12,9 miljoen inwoners telt. 

Lees meer
corona
14 Januari 2022

Resultaten negende COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 13 en 23 december 2021 namen 22.354 personen deel aan de 9e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De bevraging werd uitgevoerd op het hoogtepunt van de vierde coronagolf. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer
inimuminkomens
16 december 2021

Minimuminkomens beschermen onvoldoende tegen armoede

De minimuminkomens in Vlaanderen beschermen niet altijd tegen armoede. Dat blijkt uit een evaluatie door het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek (CEBUD) van Thomas More hogeschool.

Lees meer
bellende oudere
09 december 2021

Aantal oproepen van 50-plussers stijgt bij Tele-Onthaal

Al van bij de eerste coronagolf beantwoordde Tele-Onthaal een recordaantal oproepen. Ook tijdens de intussen vierde golf blijkt de nood aan een luisterend oor groot. Het aantal oproepen bewijst dat de voorbije maand vooral mentaal zwaar was voor alleenwonenden en ouderen.

Lees meer
fiets
02 december 2021

Aantal fatale fietsongevallen met 65-plussers in België verdubbelt bijna

In de eerste negen maanden van 2021 zijn al negentien 65-plussers gestorven na een fietsongeval. In vergelijking met vorig jaar is dat bijna een verdubbeling. Ook het totale aantal verkeersdoden in Vlaanderen vertoont een onrustwekkende stijging. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van verkeersinstituut Vias. 

Lees meer