levenstevredenheid
14 april 2022

Vlaamse ouderen geven hun leven een 7 op 10

Vlaamse ouderen geven hun leven een gemiddelde score van 7,3 op 10. Dat is vergelijkbaar met de gemiddelde score van alle Vlaamse 18-plussers. Ouderen scoren hoger dan gemiddeld op hun sociale contacten, hun vrijetijdsbesteding en hun levensstandaard. Op vlak van hun gezondheid scoren ze dan weer lager in vergelijking met andere generaties.

Lees meer
online shoppen
14 april 2022

Online aankopen winnen ook bij ouderen aan terrein

48% van de ouderen tussen 65 en 74 jaar bestelde tussen mei 2020 en mei 2021 producten of diensten voor privégebruik via een website of een app. Dat blijkt uit een onderzoek van Statistiek Vlaanderen. Toch kocht 46% van onze landgenoten tussen 65 en 74 jaar nog nooit iets op internet. De aantallen zijn dus bijna even hoog.

Lees meer
euthanasie
08 april 2022

Ouderen vinden steeds vaker de weg naar euthanasie

De Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie onderzocht de registratiedocumenten voor euthanasie in 2021. In totaal werd 2.699 keer euthanasie geregistreerd. In de meerderheid van de gevallen gebeurde de aanvraag door een oudere.

Lees meer
digitale vaardigheden
01 april 2022

3 op 10 Belgische ouderen beschikt over een basis aan digitale vaardigheden

Terwijl 54% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar minstens over een basis aan digitale vaardigheden beschikt, neemt dit percentage bij de Belgische ouderen tussen 65 en 74 jaar af tot 29%. Dat blijkt uit de ICT-enquête die Statbel, het Belgische Statistiekbureau, uitvoerde voor het jaar 2021. De bevraagde ouderen scoren vooral goed qua communicatieve vaardigheden en informatie- en datageletterdheid, maar veel minder op het vlak van veiligheid en het creëren van digitale content.

Lees meer
apotheker
25 maart 2022

Medicatiegebruik bij 75-plussers in het laatste levensjaar

De Socialistische Mutualiteiten analyseerden het medicatiegebruik tijdens het laatste levensjaar van hun leden ouder dan 75 jaar. Het rapport start met een opvallende vaststelling: hoewel slechts 8% van hun leden 75-plussers zijn, wordt wel een kwart van alle geneesmiddelen aan hen afgeleverd. Hieronder lichten we enkele cijfers uit.

Lees meer
stapel kranten
25 maart 2022

Hoe communiceren kranten over ouderen?

Hoe zit het met de beeldvorming van ouderen in de media? Welke woorden worden er gebruikt om de doelgroep aan te spreken? En is de berichtgeving over ouderen positief of negatief? Evi Alens, studente Master Journalistiek aan de VUB, onderzocht het.

Lees meer
verbondenheid woonzorgcentra
18 maart 2022

Onderzoek naar meer verbinding in woonzorgcentra

Geconfronteerd met heel wat uitdagingen, zoeken woonzorgcentra naar andere manieren om zich te organiseren. Een concept dat meer en meer ingang vindt, is innovatieve arbeidsorganisatie, of kortweg IAO. Hogeschool Vives organiseerde een praktijkgericht onderzoek naar verbondenheid in West-Vlaamse woonzorgcentra die inzetten op IAO. Wij nemen je mee in de belangrijkste bevindingen.

Lees meer
preventie
18 februari 2022

Hoe werken ouderenzorgvoorzieningen aan preventie?

Welke acties doen woonzorgcentra en assistentiewoningen voor de preventieve gezondheid van hun bewoners? Dat onderzocht het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Het gaat over initiatieven rond voeding, beweging, lang stilzitten, roken en alcohol. En ook over het mentaal welbevinden. Alle resultaten werden gebundeld in een handige brochure.

Lees meer
ouder koppel
11 februari 2022

Tegen 2070 worden Belgische vrouwen gemiddeld 90 jaar

In 2070 zouden vrouwen gemiddeld 90 jaar en mannen 88 jaar kunnen worden. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2021-2070 van het Federaal Planbureau. Die stijging van de levensverwachting zou er bovendien voor zorgen dat ons land tegen 2070 12,9 miljoen inwoners telt. 

Lees meer
corona
14 Januari 2022

Resultaten negende COVID-19-Gezondheidsenquête

Tussen 13 en 23 december 2021 namen 22.354 personen deel aan de 9e COVID-19-Gezondheidsenquête van Sciensano. De bevraging werd uitgevoerd op het hoogtepunt van de vierde coronagolf. De Vlaamse Ouderenraad licht enkele belangrijke bevindingen uit het rapport toe, met bijzondere aandacht voor de resultaten bij ouderen.

Lees meer