Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

Vergrijzingscommissie: “Sociale uitgaven voor vergrijzing bijna 30% in 2070”

vergrijzingscommissie

De sociale uitgaven voor de vergrijzing in ons land zullen in 2070 29,5% van het bruto binnenlands product (bbp) uitmaken. Die uitgaven, zoals pensioenen en de gezondheidszorg, bedroegen in 2019 nog 24,5% en zouden in 2049 pieken met 29,7%. Het armoederisico van gepensioneerden zou tegen 2070 wel dalen. Dat blijkt uit het laatste jaarverslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Piek rond 2050

De piek van de uitgaven ligt met bijna 29,7% rond 2050. Dat wil zeggen dat de overheid dan (zonder hervormingen) bijna 30% van het bbp zal uitgeven aan pensioenen, gezondheidszorg en andere sociale uitgaven.

Dalend armoederisico

Tegen 2070 daalt het armoederisico bij de gepensioneerden. Dit is te danken aan de recente herwaarderingsmaatregelen van de minimumpensioenen, van de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) en van het mechanisme van welvaartsaanpassingen van sociale uitkeringen.

Een tweede factor is de toegenomen participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt die zich ook in de toekomst zal voortzetten. Hierdoor krijgen meer vrouwen een eigen pensioen en stijgt ook hun gemiddeld rustpensioen.

Meer weten?

Het volledige plan kan je hier inkijken.